5. Creació de dreceres de teclat per a les funcions del menú

Moltes de les funcions accessibles des del menú de la imatge tenen dreceres de teclat per defecte. Podeu crear una drecera nova per a una ordre que utilitzeu molt i no en tingui, o bé podeu editar una drecera existent. Hi ha dos mètodes per a fer això.

Procediment 12.1. Ús de les dreceres de teclat dinàmiques

  1. Primer heu d'activar aquesta característica, marcant l'opció Utilitzeu dreceres de teclat dinàmiques en l'element Interfície del menú Preferències. Generalment, aquesta opció no està marcada per a evitar pulsacions de tecles accidentals que crearien dreceres no desitjades.

  2. Mentre feu això, seleccioneu també l'opció Desa les dreceres de teclat en sortir, per tal que les vostres dreceres quedin desades.

  3. Per a crear dreceres de teclat, simplement situeu el punter del ratolí sobre una ordre en el menú: llavors s'il·luminarà. Aneu amb compte que el ratolí no es mogui i teclegeu una seqüència de tres tecles, mantenint les tecles premudes. Veureu que aquesta seqüència apareix a la dreta de l'ordre.

  4. El millor és que s'utilitzi la seqüència Ctrl+Alt+Tecla per a les dreceres personalitzades.

Figura 12.36. Configura les dreceres de teclat

Configura les dreceres de teclat

Procediment 12.2. Utilitzeu l'editor de dreceres de teclat

  1. Aquest editor s'obté prement sobre Configura les dreceres de teclat en l'element «Interfície» del menú Preferències.

  2. Com s'indica en aquest diàleg, seleccioneu l'ordre amb la qual vulgueu crear una drecera, a l'àrea «Acció». Teclegeu la seqüència de tecles, com abans. En principi, la barra espaiadora hauria de netejar la drecera. (Desapareix, però no s'elimina.)

  3. Aquest editor de dreceres, també us permet controlar la configuració dels paràmetres de l'eina amb el teclat. En la part superior d'aquest diàleg, hi ha un menú Contextual que us porta als paràmetres de l'eina. Per a fer-ho fàcil, els tipus d'eines s'indiquen amb petites icones.

[Nota] Nota

Les dreceres del teclat personalitzades s'emmagatzemen en una carpeta oculta del Gimp(/home/[username]/.config/GIMP/2.10/menurc) sota el Linux. Sota el Windows, la ubicació local i global són respectivament:

  • C:\Documents and Settings\[Username]\AppData\Roaming\GIMP\2.10\menurc

  • C:\Program Files\GIMP 2\etc\gimp\2.0\menurc

Aquesta ubicació pot canviar si s'instal·la el GIMP després d'instal·lar Git Bash o Cygwin. En aquest cas, apareixeran a C:\Program Files\Git\.gimp-[version]\menurc.

«menu.rc» és un senzill fitxer de text que es pot copiar d'un ordinador a un altre.