2.4. Diàleg del mapa de colors

Figura 15.17. Una imatge indexada amb 6 colors i el diàleg del mapa de colors

Una imatge indexada amb 6 colors i el diàleg del mapa de colors
Una imatge indexada amb 6 colors i el diàleg del mapa de colors

El diàleg del Mapa de colors (Paleta indexada seria un nom millor) permet editar el mapa de colors d'una imatge indexada. Si el mode imatge no està indexat (RGB o escala de grisos), el diàleg estarà buit i inutilitzable. És un diàleg acoblable; consulteu la secció Diàlegs i acobladors.

2.4.1. Activa el diàleg

El diàleg del «Mapa de colors» és un diàleg acoblable; consulteu la seccióSecció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a més informació.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesMapa de colors;

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable, feu clic sobre i seleccioneu Afegeix una pestanyaMapa de colors.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg «Mapa de colors» des del menú de la imatge: FinestresMapa de colors.

2.4.2. Mapa de colors i imatges indexades

En una imatge indexada, en lloc d'assignar un color directament (com succeeix en les imatges RGB i en l'escala de grisos), els colors s'assignen als píxels amb un mètode indirecte, cada píxel rep un índex corresponent al mapa de colors.

En una imatge indexada, els colors s'assignen als píxels indirectament a través d'una taula de referència anomenada mapa de colors. Cada imatge indexada té el seu mapa de colors particular. En el GIMP, el nombre màxim d'entrades per a un mapa de colors és de 256. Per a cada valor de 0 a 255 se li assigna un color RGB arbitrari. No hi ha regles que limitin els colors que es poden assignar a un índex o l'ordre en què apareixen: qualsevol índex pot tenir assignat qualsevol color.

És important adonar-se que els colors en el mapa de colors siguin els únics colors disponibles per a una imatge indexada (tret que n'afegiu de nous). Això té un efecte important en moltes operacions del GIMP: per exemple, omplir un patró, podria no trobar els colors correctes en el mapa de colors, així que s'aproximarà al color utilitzant els colors més propers disponibles, amb el mètode Quantificació. Si el mapa de colors està massa limitat, el resultat serà una imatge de mala qualitat.

El diàleg mapa de colors us permet alterar el mapa de colors de qualsevol imatge canviant els colors existents o afegint-ne de nous. Si canvieu el color d'un índex determinat, canviaran tots els píxels corresponents a l'índex de la imatge. Les entrades es numeren: 0 a la cantonada superior esquerre, 1 a la dreta, etc.

2.4.3. Ús del diàleg del Mapa de colors

Aquestes són les operacions que es poden fer amb aquesta finestra:

Feu clic sobre una casella de color

En fer clic en una casella de color, s'establirà aquest color com a color del primer pla en la caixa d'eines; i serà utilitzat en les properes operacions de pintura.

Ctrl clic en una casella de color

En fer Ctrl clic en una casella de color, s'establirà aquest color com a color del fons en la caixa d'eines.

Doble clic en una casella de color

Estableix el color del primer pla quan es fa clic a sobre el color, però també obre un editor de color que permet canviar el color en el mapa de colors.

Índex del color

Podeu seleccionar una entrada diferent del mapa de colors escrivint el seu índex, o fent clic a la rodeta del ratolí.

Notació HTML

Aquesta àrea mostra el codi hexadecimal (el que s'utilitza en HTML) del color. Podeu introduir un codi hexadecimal d'un color en lloc d'utilitzar un editor de color. Vegeu Notació HTML

Edita el color

Aquest botó (cantonada inferior esquerra del diàleg) obre un editor de color que permet canviar el color de l'entrada seleccionat del mapa de colors. És el mateix que fer doble clic a l'entrada, llevat que el color del primer pla no canvia.

Afegeix color

This button (at the bottom of the dialog) allows you to add new colors to the colormap. If you click on the button, the current foreground color, as shown in the Toolbox, will be added to the end of the colormap. If instead you hold down Ctrl and click, the background color from the Toolbox will be added.

[Nota] Nota

The colormap can not contain more than 256 entries. If it already has 256 entries, trying to add a color will have no effect.

Select all pixels with this color

This button allows you to select all pixels with this color. To add to the selection, use Shift buttonclick, to subtract use Ctrl buttonclick, and to intersect with the current selection use Shift+Ctrl buttonclick.

[Suggeriment] Suggeriment

Si cometeu un error, podeu desfer-lo seleccionant amb el punter la imatge que se li ha canviat el mapa de color, fent clic a Ctrl+Z, o trieu EditaDesfés en el menú de la imatge.

[Nota] Nota

Si pinteu una imatge indexada amb un color que no està en el mapa de colors, el GIMP utilitzarà el color més similar del mapa de colors.

2.4.4. El menú contextual del mapa de colors

En fer clic dret en un color del mapa de colors, se seleccionarà aquest color i s'obrirà un submenú:

Figura 15.18. El menú contextual del mapa de colors

El menú contextual del mapa de colors

Edita el color

Aquesta ordre obre un selector de colors que us permet modificar el color.

Afegeix el color del primer pla

Aquesta ordre només està activada si la paleta indexada conté menys de 256 colors. El color del fons de la caixa d'eines s'afegeix a la llista de colors indexats.

Afegeix el color del fons

Aquesta ordre només està activada si la paleta indexada conté menys de 256 colors. El color del fons de la caixa d'eines s'afegeix a la llista de colors indexats.

Select this Color

This selects all pixels in the image which have the chosen palette index.

Afegeix a la selecció

Adds all pixels in the image which have the chosen palette index to the selection.

Sostreu de la selecció

Subtracts all pixels in the image which have the chosen palette index from the selection.

Interseca amb la selecció

Intersect all pixels in the image with the chosen palette index with the current selection.

Ajusta el mapa de colors

Reorganitza el mapa de colors: aquest ordre es descriu a Secció 8.35, «Ajusta el mapa de colors».