16. Filtres Animació

16.1. Introducció

Figura 17.393. El menú de filtres Animació

El menú de filtres Animació

Són filtres útils per a les animacions ja que us permeten visualitzar-les i optimitzar-les (reduint-ne la seva mida). S'han agrupat els filtres Optimitza (Diferència) i Optimitza (per a GIF) perquè no hi ha gaires diferències entre ells.