16. Filtres d’animació

16.1. Introducció

Figura 17.420. El menú dels filtres d'animació

El menú dels filtres d'animació

Són filtres útils per a les animacions ja que permeten visualitzar-les i optimitzar-les (reduint-ne la mida). S'han agrupat els filtres «Optimitza (diferència)» i «Optimitza (per a GIF)» perquè no són gaire diferents.