8.34. Defineix el mapa de colors

Figura 16.211. La finestra Determina el mapa de colors

La finestra Determina el mapa de colors

Aquesta ordre obre un diàleg que us permet seleccionar una altra paleta per reemplaçar el mapa de colors de la imatge indexada. Primer, feu clic en el botó amb el nom de la paleta actual (que encara no és el mapa de colors de la imatge) per obrir el selector de paleta:

Figura 16.212. El diàleg de Selecció de la paleta

El diàleg de Selecció de la paleta

Quan hàgeu seleccionat la paleta desitjada, feu clic al botó D'acord en el diàleg de Defineix paleta per reemplaçar el mapa de colors de la imatge.

8.34.1. Activa l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ColorsMapaEstableix el mapa de colors.