2. Flux de treball

2.1. Escriptura

La llengua és l'anglès (EUA).

Per editar fitxers XML, utilitzeu el vostre editor de text preferit (aquesta guia d'autor prefereix l'editor lliure Kate). Heu d'indicar l'editor per a:

  • English-US language.

  • A sang amb dos espais (la tecla Tab ha de moure el punter per dos espais).

  • Reemplaça els tabuladors amb espais (per compatibilitat amb tots els editors de text i navegadors).

  • 80 caràcters per línia.

  • Ortografia automàtica amb l'anglès (EUA) com a idioma per defecte.

Source files are written in the XML language according to the DocBook DTD. DocBook specifications can be found at http://tdg.docbook.org/tdg/4.5/docbook.html.

Don't be afraid. We don't use all these items and you will learn XML progressively reading existing XML files. For new files, please use the templates you can find in the gimp-help/docs/templates folder.

[Nota] Nota

Si escriviu un nou fitxer, l'heu d'afegir en el fitxer src/gimp.xml, o en el fitxer XML que el crida (per exemple, el fitxer src/menus/edit.xml crida el undo.xml, redo.xml, fade.xml... i així).