4.9. Capgira

Figura 14.144. Eina Capgira

Eina Capgira

L'eina Capgira fa capgirar les capes o seleccions, tant horitzontalment com verticalment. Quan una selecció s'inverteix, es crea una nova capa amb la Selecció flotant. Podeu utilitzar aquesta eina per crear reflexos.

4.9.1. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina Capgira de diferents maneres:

  • Des de la barra del menú imatge EinesEines de transformació

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines.

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+F.

4.9.2. Tecles de control (per defecte)

Ctrl

La tecla Ctrl permet canviar els modes de capgirament entre la vertical i l'horitzontal.

4.9.3. Opcions

Figura 14.145. Opcions de l'eina Capgira

Opcions de l'eina Capgira

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Afectar
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

Tipus de capgirament

Es pot triar la direcció del capgirament, horitzontal o vertical. Aquest commutador també es pot alternar amb una tecla modificadora.