4.6. Elimina els ulls vermells

4.6.1. Resum

Figura 17.35. Exemple del filtre Elimina els ulls vermells

Exemple del filtre Elimina els ulls vermells

Imatge original

Exemple del filtre Elimina els ulls vermells

Elimina els ulls vermells aplicat


L'objectiu d'aquest filtre és llevar els ulls vermells d'una imatge. Abans d'aplicar Elimina els ulls vermells heu de fer una selecció (llaç o el·líptica) del contorn de l'iris dels ulls amb pupil·la vermella. Després només es podrà aplicar el filtre en aquesta selecció. Si no feu aquesta selecció, el filtre us informarà: La selecció manual dels ulls pot millorar els resultats.

4.6.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMilloraElimina els ulls vermells....

4.6.3. Opcions

Figura 17.36. Opcions del filtre Elimina els ulls vermells

Opcions del filtre Elimina els ulls vermells

Previsualització

Si marqueu Previsualització podeu veure les modificacions en temps real en la finestra de previsualització. I es pot triar el valor adequat del llindar comparat amb què es veu, i llavors validar-ho.

Llindar blanc i negre

Si moveu el lliscador del llindar, variarà la quantitat de color vermell per a eliminar.