4.6. Elimina els ulls vermells

4.6.1. Resum

Figura 17.35. Exemple del filtre «Elimina els ulls vermells»

Exemple del filtre «Elimina els ulls vermells»

Imatge original

Exemple del filtre «Elimina els ulls vermells»

«Elimina els ulls vermells» aplicat


L'objectiu d'aquest filtre és llevar els ulls vermells d'una imatge. Abans d'aplicar «Elimina els ulls vermells» heu de fer una selecció (llaç o el·líptica) del contorn de l'iris dels ulls amb pupil·la vermella. Després només es podrà aplicar el filtre en aquesta selecció. Si no feu aquesta selecció, el filtre us informarà: «La selecció manual dels ulls pot millorar els resultats».

4.6.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMilloraElimina els ulls vermells....

4.6.3. Opcions

Figura 17.36. Opcions del filtre «Elimina els ulls vermells»

Opcions del filtre «Elimina els ulls vermells»

Previsualització

Si marqueu «Previsualització» podeu veure les modificacions en temps real en la finestra de previsualització. I es pot triar el valor adequat del llindar comparat amb què es veu, i llavors validar-ho.

Llindar blanc i negre

Si moveu el lliscador del llindar, variarà la quantitat de color vermell per a eliminar.