11.14. Pintura a l'oli (antic)

11.14.1. Panoràmica

Figura 17.234. Exemple del filtre «Pintura a l'oli (antic)»

Exemple del filtre «Pintura a l'oli (antic)»

Imatge original

Exemple del filtre «Pintura a l'oli (antic)»

Filtre «Pintura a l'oli (antic)» aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.14.2. Activa el filtre

Aquest filtre el trobareu al menú FiltresArtísticPintura a l'oli (antic)....

11.14.3. Opcions

Figura 17.235. Opcions del filtre «Pintura a l'oli (antic)»

Opcions del filtre «Pintura a l'oli (antic)»

Mida de la màscara

La mida de la màscara selecciona la grandària de la màscara del pinzell, utilitzat per a fer la pintura a l'oli. Els valors grans produiran un efecte més marcat.

Utilitzeu un mapa de la mida de la màscara

Podeu utilitzar un mapa de la mida de la màscara per a controlar la mida de la màscara parcialment. La mida de la màscara es redueix segons la foscor dels píxels de la imatge del mapa. Podeu triar una imatge de mapa entre les imatges obertes de la mateixa mida que la imatge d'origen.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de la pinzellada de la pintura a l'oli.

Ús del mapa d'exponent

Podeu utilitzar un mapa d'exponent per a controlar parcialment la densitat de la pinzellada. La densitat es redueix segons la foscor de cada píxel en la imatge del mapa. Podeu triar un mapa entre les imatges obertes de la mateixa mida que la imatge d'origen.

Utilitza l'algorisme d'intensitat

«Utilitza de l'algorisme d'intensitat» canvia el mode d'operació per a ajudar que els detalls i els colors es conserven millor.