11.14. Oilify (legacy)

11.14.1. Panoràmica

Figura 17.221. Example for the Oilify (legacy) filter

Example for the Oilify (legacy) filter

Imatge original

Example for the Oilify (legacy) filter

Filter Oilify (legacy) applied


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.14.2. Activa el filtre

This filter is found in the image menu through FiltersArtisticOilify (legacy)….

11.14.3. Opcions

Figura 17.222. Oilify (legacy) filter options

Oilify (legacy) filter options

Mida de la màscara

La mida de la màscara selecciona la grandària de la màscara del pinzell, utilitzat per fer la pintura a l'oli. Els valors grans produiran un efecte més marcat.

Utilitzeu un mapa de la mida de la màscara

You may use a mask-size map to control Mask size partially. Mask size is reduced according to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image among the current opened images of the same size as the source image.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de les pinzellades de la pintura a l'oli.

Ús del mapa d’exponent

You may use an exponent map to control density of brush touch partially. Density is reduced according to darkness in each pixel of the map image. You can select a map image among the current opened images of the same size as the source image.

Ús de l’algorisme d'intensitat

Amb aquesta opció, els detalls i els colors es conserven millor.