3.17. Aclareix/Crema

Figura 14.109. Eina Aclareix

Eina Aclareix

L'eina Aclareix o Crema utilitza el pinzell per a aclarir o enfosquir els colors de la imatge i determina quins píxels es veuen afectats.

3.17.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaFerro roent.

  • L'eina s'activa fent clic a la icona eina: ,

  • o utilitzant la tecla drecera Maj+D.

3.17.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Commuta entre els modes aclareix o crema. El mode romandrà canviat fins que la tecla Ctrl es deixi anar.

Maj

La Maj col·loca l'eina aclareix o crema en mode línia recta. Si es manté premuda la Maj mentre feu clic al Botó esquerre s'aclarirà o s'enfosquirà en línia recta. Els clics consecutius continuen aclarint o enfosquint en línies rectes que s'originen des del final de l'última línia.

3.17.3. Opcions

Figura 14.110. «Aclareix/Crema» opcions de l'eina

«Aclareix/Crema» opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Força; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig del pinzell per a visualitzar, Incremental

Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.

Vora dura: aquesta opció fa un contorn dur a la zona tractada.

Tipus

L'efecte aclareix il·lumina els colors.

L'efecte crema enfosqueix els colors.

Franja

Hi ha tres maneres:

  • Ombres restringeix l'efecte als píxels més foscos.

  • Tons mitjos restringeix l'efecte als píxels de to mitjà.

  • Clars restringeix l'efecte als píxels més clars.

Exposició

L'exposició marca com serà de fort l'efecte de l'eina, una fotografia amb més o menys exposició. El lliscador té per defecte 50, però pot variar de 0 a 100.