5.9. Filtres de visualització

Aquesta ordre mostra una finestra de diàleg quan s'executa. Aquesta finestra es pot usar per a gestionar els filtres de pantalla i les seves opcions. Els filtres de visualització no s'han de confondre amb els filtres del menú Filtres. Els filtres de visualització no alteren les dades de la imatge, només una de les seves visualitzacions. Podeu imaginar que els filtres de visualització són com a panells grans davant la vostra pantalla. Canvien la vostra percepció de la imatge. Això pot ser útil per a coses com impressions de prova en la pantalla, controlar la gestió del color, però també per a la simulació d'una visió deficient del color.

5.9.1. Activació l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb VisualitzaFiltres de visualització....

5.9.2. Descripció del diàleg Filtres de visualització

Figura 16.51. The Color Display Filters dialog

The Color Display Filters dialog

Aquest diàleg té dues petites caixes de selecció. La caixa de l'esquerra mostra els filtres disponibles. Podeu moure un filtre a la caixa de la dreta seleccionant-lo i fent clic en el botó fletxa a la dreta. La finestra dels filtres actius, a la dreta, mostra els filtres que heu triat i que s'aplicaran, si la caixa adjacent està marcada. Podeu moure els filtres de la caixa de selecció dreta a l'esquerra amb el botó fletxa a l'esquerra. Si seleccioneu un filtre fent-hi clic sobre el nom, les opcions que té es mostren en les caixes inferiors, a l'àrea Configura el filtre seleccionat.

5.9.3. Visió deficient de color

Les imatges que creeu, esperem, les veurà molta gent en diferents sistemes. La imatge es veurà molt bé en la vostra pantalla, però la podrien veure una mica diferent persones amb deficiències visuals o en una pantalla amb una configuració diferent de la vostra. Fins i tot part de la informació podria no ser visible.

Figura 16.52. Descripció del diàleg Visió deficient de color

Descripció del diàleg Visió deficient de color

5.9.3.1. Opcions
Tipus de deficiència de color:

En aquest menú desplegable podeu seleccionar entre:

Protanopia[10] (no es distingeix el vermell)

La protanopia és una deficiència visual del color vermell. És el conegut daltonisme (ceguesa als colors vermell i verd). El daltonisme es produeix amb prou freqüència en la població.

La protanopia és, de fet, una mica més complexa; una persona amb aquest problema no pot veure el vermell ni el verd, encara que és sensible al groc i al blau. A més, té una pèrdua de percepció de la luminància i les tonalitats es desplacen cap a longituds d'ona curtes.

Deuteranopia (no es distingeix el verd)

Amb deuteranopia, la persona té una deficiència en la visió del verd. De fet és com la protanopia, perquè la persona té una pèrdua de la percepció del vermell i del verd, però no té pèrdua de luminància o desplaçament tonal.

Tritanopia (no es distingeix el blau)

Amb la tritanopia, la persona té una deficiència en la percepció el blau i el groc, tot i que encara és sensible al vermell i al verd. Li falta percepció de la luminància, i els tons es desplacen cap a longituds d'ona llargues.

5.9.3.2. Exemples

Figura 16.53. Exemple de protanopia

Exemple de protanopia

Imatge original

Exemple de protanopia

Una persona cega al vermell no pot veure text vermell (255,0,0) sobre un fons negre (0,0,0).


Figura 16.54. Exemples dels tres tipus de deficiències visuals en una imatge

Exemples dels tres tipus de deficiències visuals en una imatge

Visió normal

Exemples dels tres tipus de deficiències visuals en una imatge

Protanopia

Exemples dels tres tipus de deficiències visuals en una imatge

Deuteranopia; en la deuteranopia, el groc es desplaça cap al vermell.

Exemples dels tres tipus de deficiències visuals en una imatge

Tritanopia; en la tritanopia, el verd es representa lleugerament en el rang del blau.


5.9.4. Gamma

Figura 16.55. El diàleg Gamma

El diàleg Gamma


La correspondència entre la intensitat elèctrica i la brillantor del color no és exacta i depèn del dispositiu (la càmera, l'escàner, el monitor, etc.). Gamma és un coeficient que s'usa per a corregir aquesta correspondència. En la vostra imatge s'han de veure les àrees clares i fosques, fins i tot si es mostra en un monitor amb molta lluminositat o amb poca. El filtre de visualització gamma us permet tenir una idea de l'aparença de la imatge en aquestes condicions.

[Suggeriment] Suggeriment

En el cas que vulgueu no sols canviar la gamma de la visualització actual, sinó canviar-la en la imatge, podeu trobar una descripció a Secció 8.10, “Levels”.

5.9.5. Contrast

Figura 16.56. El diàleg Contrast

El diàleg Contrast


Aquí tornem al camp mèdic. La sensibilitat al contrast és la capacitat del sistema visual per a distingir lleugeres diferències en el contrast. Algunes persones amb cataractes (que vol dir que la lent té un cristall opac que dispersa la llum sobre la retina) o amb la malaltia a la retina (per exemple, a causa de la diabetis, que destrueix cons i bastonets de la retina) tenen una deficiència en la percepció del contrast: per exemple, tindrien dificultat per a distingir punts en un vestit.

Si teniu interès en aquest tema, podeu navegar per la web cercant sensibilitat al contrast.

5.9.5.1. Opcions
Cicles de contrast

Amb el filtre Contrast, podeu veure la imatge com si tinguéssiu cataractes. Podeu apujar el contrast de manera que la vostra àvia la vegi bé. En la majoria dels casos, només són d'interès valors molt baixos del paràmetre de Cicles de contrast. Els valors més alts creen un efecte lateral que no ens interessa: si incrementeu el valor de la lluminositat per damunt de 255, apareix el color complementari.

5.9.6. Clip Warning

Figura 16.57. The Clip Warning dialog

The Clip Warning dialog

This filter allows to visualize underexposed and overexposed areas of a photo with user-configurable colors. For now, it’s mostly geared towards images where colors are stored with floating point precision. You will mostly benefit from this, if you work on 16-/32-bit per channel float images such as EXR and TIFF.

5.9.6.1. Opcions
Show shadows

Enable visualization for underexposed pixels (less than 0 in 32-bit float mode).

Shadows color

User-configurable color that will be used to fill underexposed pixels.

Show highlights

Enable visualization for overexposed pixels (more than 1 in 32-bit float mode).

Highlights color

User-configurable color that will be used to fill overexposed pixels.

Show bogus

Enable visualization for not-a-number (NaN) pixels, only visible when there is a division by zero error and suchlike.

Bogus color

User-configurable color that will be used to fill NaN pixels.

Include alpha component

When enabled, include the alpha component in the warning.

Include transparent pixels

When enabled, include fully transparent pixels in the warning.[10] Grec: proto: primer (color en el sistema de color RGB): an: negació; op: ull, visió.