8.7. Exposició

Aquest filtre s'utilitza per a les ombres lluminoses i els tons mitjos d'una imatge sense fer volar els ressaltats. Podeu trobar un tutorial detallat a Apèndix D, Mapa-tonal i recuperació d'ombres mitjançant els «Colors/Exposició» del GIMP.

8.7.1. Activa l'ordre

Podeu accedir al diàleg a través de: ColorsExposició…

8.7.2. Opcions

Figura 16.153. Opcions d'exposició

Opcions d'exposició

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».

Nivell de negre

Aquesta opció s'utilitza per a prescindir d'ombres «inútils» i per a remarcar informació.

Exposició

Aquesta opció s'utilitza per a afegir una o més parades de compensació de l'exposició a la imatge.

Previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».