8.7. Exposició

Aquest filtre s'utilitza per a les ombres lluminoses i els tons mitjos d'una imatge sense fer volar els ressaltats. Podeu trobar un tutorial detallat a Apèndix D, Mapa-tonal i recuperació d'ombres mitjançant els «Colors/Exposició» del GIMP.

8.7.1. Activa l'ordre

Podeu accedir al diàleg a través de: ColorsExposició…

8.7.2. Opcions

Figura 16.155. Opcions d'exposició

Opcions d'exposició

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Nivell de negre

Aquesta opció s'utilitza per a prescindir d'ombres «inútils» i per a remarcar informació.

Exposició

Aquesta opció s'utilitza per a afegir una o més parades de compensació de l'exposició a la imatge.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».