3. Diàlegs relacionats amb el contingut de la imatge

3.1. Diàleg del color del Primer pla/Fons

Figura 15.25. El diàleg del color del Primer pla/Fons

El diàleg del color del Primer pla/Fons

El diàleg del color permet gestionar i recollir colors nous. Podeu utilitzar-ho de cinc maneres diferents: GIMP, CMYK, triangle, aquarel·la i escales. Té una pipeta interessant per recollir un color de qualsevol lloc de la pantalla.

El diàleg cridat des de l'àrea Primer pla/Fons en la caixa d'eines és una mica diferent del que prové del menú de la imatge:

El diàleg funciona tant en el color del primer pla com en el del fons.

3.1.1. Activeu el diàleg

The Colors dialog is a dockable dialog; see the section Secció 2.3, “Diàlegs i acobladors” for help on manipulating it.

Podeu accedir-hi:

  • des d'un menú de la imatge FinestresDiàlegs acoblablesColors;

  • des del menú de la pestanya de qualsevol diàleg acoblable fent clic a i seleccionant Afegeix una pestanyaColors,

  • des de la caixa d'eines: feu clic sobre el color actiu del Primer pla o del Fons. Disposeu d'un historial de colors.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg Colors des del menú: FinestresColors.

3.1.2. Ús del diàleg de colorsPrimer pla/Fons

El selector GIMP

Amb aquest selector, seleccioneu un color fent clic sobre la franja unidimensional situada en la vora dreta i després a l'àrea bidimensional situada a l'esquerra. La franja unidimensional pot codificar qualsevol dels paràmetres H, S, V, R, G o B, segons el botó pressionat. L'àrea bidimensional codifica els paràmetres dels dos colors complementaris.

CMYK

Figura 15.26. CMYK

CMYK

El selector CMYK representa els colors que s'han d'imprimir en un paper blanc; s'hi accedeix fent clic a la icona impressora. Proporciona la possibilitat de gestionar els colors des del model de color CMYK. Teniu un lliscador que va del blanc fins a la saturació completa (0-100) per a cada color. El Suplement negre (%) és la proporció de negre que s'utilitzarà per a la impressió per completar els tons foscos.

Triangle

Figura 15.27. El selector Triangle

El selector Triangle

Aquest selector utilitza el model de color HSV . Feu clic al cercle cromàtic i arrossegueu el punter del ratolí per seleccionar el to. Feu clic i arrossegueu en el triangle per variar la saturació (verticalment) i el valor (horitzontalment) de manera intuïtiva.

Aquarel·la

Figura 15.28. Aquarel·la: selector de color

Aquarel·la: selector de color

Aquest selector de color es representa amb un pinzell. La manera de funcionar és una mica diferent dels models presentats fins ara. El principi consisteix a canviar el color actiu del primer pla fent clic en la paleta rectangular. Si el color del primer pla és, per exemple, blanc, llavors es torna vermell si es fa clic a la zona vermella. Els clics repetits reforcen l'efecte. Amb el lliscador que està en la part dreta de la paleta podeu ajustar la quantitat de color amb cada clic: com més alt puja el lliscador, més s'incrementa el color.

Paleta

Figura 15.29. Paleta: selector de color

Paleta: selector de color

Aquest selector obre una llista de colors de la paleta activa en el Diàleg de paletes. Podeu ajustar els colors del primer pla i els del fons fent clic sobre els colors en la mostra de colors. També es poden utilitzar els cursors per seleccionar un color.

Escales

Figura 15.30. El selector d'escales

El selector d'escales

Aquest selector mostra una vista global dels canals R, G, B i dels valors H, S, V, situats en els lliscadors.

El selector Pipeta

A diferència de l'eina pipeta que permet treure una mostra de color de la imatge activa, el selector pipeta permet recollir mostres de color a qualsevol lloc de la pantalla.

Notació HTML

Consulteu la Notació HTML. També es poden utilitzar les paraules claus CSS; introduïu la primera lletra d'un color per a obtenir una llista de colors amb la paraula clau, com en l'exemple següent:

Figura 15.31. Exemple de paraules claus CSS

Exemple de paraules claus CSS

Right-clicking in the HTML Notation text box opens a context menu that allows you to edit your notation, particularly to paste a complex notation you have copied elsewhere. This menu leads to various Input Methods that allow you to use foreign characters, and to the possibility to Insert Unicode Control Characters. This is a vast field, beyond this help. Please see [UNICODE].

Figura 15.32. El menú contextual de la notació HTML

El menú contextual de la notació HTML

Com en la caixa d'eines, podeu commutar el color de primer pla pel del fons fent clic a la fletxa doble, i també restaurar els colors blanc i negre fent clic en els petits quadrats blanc i negre que se superposen parcialment.