4.3. Desentrellaça

4.3.1. Resum

Les imatges capturades amb targetes de vídeo, especialment quan es grava un moviment ràpid, poden semblar borroses i estriades, amb objectes partits. Això és per com funcionen les càmeres. No graven 25 imatges per segon, però sí a 50 amb la meitat de la resolució vertical. Hi ha dues imatges entrellaçades en un fotograma. La primera línia de la primera imatge és seguida per la primera línia de la segona imatge, seguida per la segona línia de la primera imatge... etc. Així, si hi ha un moviment important entre les dues imatges, els objectes apareixeran partits, moguts, estriats.

El filtre Desentrellaça només manté una de les imatges i es reemplacen les línies perdudes per un degradat entre la línia prèvia i la següent. La imatge resultant, o la selecció, serà una mica borrosa però es pot millorar amb els filtres de millora

Podeu trobar imatges entrellaçades a [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraDesentrellaça....

4.3.3. Opcions

Figura 17.31. Opcions del filtre Desentrellaça

Opcions del filtre Desentrellaça

Previsualització

Quan s'activa, l'ajust dels paràmetres es mostra en temps real en la previsualització.

Manté els camps senars, Manté els camps parells

Un d'ells pot donar un resultat millor. Proveu tots dos.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.3.4. Exemple

Figura 17.32. Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

A dalt: els píxels de les línies parelles s'han mogut un píxel a la dreta. A baix: una línia s'ha perdut. S'han ampliat aquestes imatges per mostrar els píxels.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Manté els camps parells marcats. A dalt: les línies senars s'han mogut a la dreta, per alinear-se amb els parells. A baix: la línia buida s'ha omplert de vermell.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Manté els camps senars marcats. A dalt: les línies parelles es mouen a l'esquerra, per alinear-se amb els senars. A baix: les línies buides persisteixen, però s'uneixen a dalt i a baix amb un degradat.