4.3. Desentrellaça

4.3.1. Resum

Les imatges capturades amb targetes de vídeo, especialment quan es grava un moviment ràpid, poden semblar borroses i estriades, amb objectes partits. Això és per com funcionen les càmeres. No graven 25 imatges per segon, però sí a 50 amb la meitat de la resolució vertical. Hi ha dues imatges entrellaçades en un fotograma. La primera línia de la primera imatge és seguida per la primera línia de la segona imatge, seguida per la segona línia de la primera imatge... etc. Així, si hi ha un moviment important entre les dues imatges, els objectes apareixeran partits, moguts, estriats.

El filtre Desentrellaça només manté una de les imatges i es reemplacen les línies perdudes per un degradat entre la línia prèvia i la següent. La imatge resultant, o la selecció, serà una mica borrosa però es pot millorar amb els filtres de millora

Podeu trobar imatges entrellaçades a [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraDesentrellaça....

4.3.3. Opcions

Figura 17.31. Opcions del filtre Desentrellaça

Opcions del filtre Desentrellaça

Previsualització

Quan s'activa, l'ajust dels paràmetres es mostra en temps real en la previsualització.

Manté els camps senars, Manté els camps parells

Un d'ells pot donar un resultat millor. Proveu tots dos.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

4.3.4. Exemple

Figura 17.32. Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

A dalt: els píxels de les línies parelles s'han mogut un píxel a la dreta. A baix: una línia s'ha perdut. S'han ampliat aquestes imatges per a mostrar els píxels.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps parells» marcats. A dalt: les línies senars s'han mogut a la dreta, per a alinear-se amb els parells. A baix: la línia buida s'ha omplert de vermell.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps senars» marcats. A dalt: les línies parelles es mouen a l'esquerra, per a alinear-se amb els senars. A baix: les línies buides persisteixen, però s'uneixen a dalt i a baix amb un degradat.