4.3. Desentrellaça

4.3.1. Resum

Les imatges capturades amb targetes de vídeo, especialment quan es grava un moviment ràpid, poden semblar borroses i estriades, amb objectes partits. Això és per com funcionen les càmeres. No graven 25 imatges per segon, però sí a 50 amb la meitat de la resolució vertical. Hi ha dues imatges entrellaçades en un fotograma. La primera línia de la primera imatge és seguida per la primera línia de la segona imatge, seguida per la segona línia de la primera imatge... etc. Així, si hi ha un moviment important entre les dues imatges, els objectes apareixeran partits, moguts, estriats.

El filtre Desentrellaça només manté una de les imatges i es reemplacen les línies perdudes per un degradat entre la línia prèvia i la següent. La imatge resultant, o la selecció, serà una mica borrosa però es pot millorar amb els filtres de millora

Podeu trobar imatges entrellaçades a [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraDesentrellaça....

4.3.3. Opcions

Figura 17.37. Opcions del filtre Desentrellaça

Opcions del filtre Desentrellaça

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Keep

This setting lets you choose between Keep even fields and Keep odd fields. It determines which pixels are kept and which are removed. Try both options to see which gives the best results for your image.

Orientation

This setting lets you choose between deinterlacing Horizontal or Vertical lines.

Block size

This option lets you set the size of the deinterlaced rows or columns.

4.3.4. Exemple

Figura 17.38. Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

A dalt: els píxels de les línies parelles s'han mogut un píxel a la dreta. A baix: una línia s'ha perdut. S'han ampliat aquestes imatges per a mostrar els píxels.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps parells» marcats. A dalt: les línies senars s'han mogut a la dreta, per a alinear-se amb els parells. A baix: la línia buida s'ha omplert de vermell.

Exemple senzill d'aplicació del filtre Desentrellaça

«Manté els camps senars» marcats. A dalt: les línies parelles es mouen a l'esquerra, per a alinear-se amb els senars. A baix: les línies buides persisteixen, però s'uneixen a dalt i a baix amb un degradat.