2.3. Problemes amb les lletres tipogràfiques

Els problemes amb les lletres tipogràfiques han estat la causa de més informes d'errors amb el GIMP 2, encara que tendeixen a ser menys freqüents en les versions més recents. En la majoria dels casos eren provocats per fitxers de lletres mal formades, que produïen problemes al Fontconfig. Si el GIMP es penja en l'arrencada quan escaneja les carpetes de lletres, la millor solució és actualitzar el Fotntconfig a una versió superior de la 2.2.0. De moment, es pot arrencar el GIMP amb l'opció de la línia d'ordres --no-fonts, però llavors, no podreu utilitzar l'eina text.

Un altre problema conegut és que el Pango 1.2 no pot carregar les lletres que no proporcionen caràcters Unicode. (Pango és la biblioteca de presentació de text que utilitza el GIMP.) Moltes lletres de símbols estan dins d'aquesta categoria. En alguns sistemes, pot provocar que el GIMP falli. Actualitzant el Pango 1.4 se soluciona el problema.

Una font freqüent de confusió passa en els sistemes Windows, succeeix quan el GIMP troba un fitxer de lletres tipogràfiques mal format i genera un missatge d'error provocant l'aparició del missatge No tanqueu la finestra de la consola; és innòcua, però si es tanca, tancareu el GIMP. Quan això succeeix, a l'usuari sovint li sembla que el GIMP ha fallat. Però no és així: tancant la finestra de Windows, es tancarà el GIMP. Per desgràcia, aquesta molesta situació és causada per la interacció entre Windows i les biblioteques amb les quals hi enllaça el GIMP, no té solució des del GIMP. El que es pot fer és minimitzar la consola i ignorar la finestra.