14.2. Flama

14.2.1. Visió general

Figura 17.319. Exemple d'un renderitzat de la Flama

Exemple d'un renderitzat de la Flama
Exemple d'un renderitzat de la Flama

Aplicació del filtre «Flama»


Amb el filtre Flama, podeu crear impressionants patrons fractals generats aleatòriament. Tanmateix, no podreu controlar els fractals com fèieu amb el filtre Fractal IFS, però es pot orientar el generador aleatori cap a una certa direcció, i també podeu triar les variacions d'un tema que us agradi.

[Avís] Avís

Per desgràcia, aquest filtre no funciona correctament amb imatges molt grans. Actualment no s'està treballant amb aquest connector, així que no se n'espera cap millora. Encara que no podem donar xifres exactes, el connector va funcionar en un test ràpid per a una imatge de 1024x768 píxels, però no amb una imatge de 2500x2500 píxels.

[Nota] Nota

Aquest connector va ser creat per Scott Draves a GIMP el 1997. Ell en té els drets d'autor. Es pot trobar a internet una pàgina proporcionada per l'autor a [PLUGIN-FLAMES].

14.2.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponFractalsFlama....

14.2.3. Opcions

Figura 17.320. Opcions per al filtre «Flama»

Opcions per al filtre «Flama»

En la finestra principal, podeu seleccionar els paràmetres Renderització i Càmera. Els primers tres paràmetres de la pestanya Renderització són la brillantor, el contrast i la gamma. El resultat d'aquestes opcions és visible a la finestra de la previsualització, però, generalment, és millor mantenir els valors per defecte i després corregir la imatge amb Imatge/Colors.

Els altres tres paràmetres afecten al procés de renderització i no es mostren en la previsualització. Densitat de la mostra, que controla la resolució del patró renderitzat, és el més important d'ells. Els paràmetres de càmera us permeten ampliar i desplaçar el patró flama, observant el resultat en la previsualització. El filtre Flama també ofereix la possibilitat de desar i obrir els patrons favorits.

Edita

En fer clic en aquest botó s'obre el diàleg edita:

Figura 17.321. El diàleg edita del filtre Flama

El diàleg edita del filtre Flama

El diàleg mostra nou finestres diferents. El patró del centre és el patró actual, i les vuit finestres del voltant són variacions aleatòries d'aquest patró. Fent clic sobre la imatge central es creen vuit noves variacions, que es poden ajustar amb el lliscador Velocitat. Podeu seleccionar una variació que reemplaçarà la imatge del centre. Per a canviar el tema de la variació, es pot triar entre nou diferents temes en el menú Variacions. També podeu utilitzar Aleatori, que reemplaça el patró actual amb un nou patró aleatori.

Obre

Aquest botó proporciona un selector de fitxers que us permet obrir un fitxer de configuració de les flames prèviament desat.

Desa

Aquest botó proporciona un diàleg per a desar fitxers que permet desar la configuració actual del connector, i que es pot carregar més tard.

S'està generant la imatge

Brillantor

Controla la lluminositat de l'objecte flama.

Contrast

Controla el contrast entre les parts lluminoses i fosques de la flama.

Gamma

Regula la gamma de les parts amb una lluminositat intermèdia.

Densitat de la mostra

Controla la resolució del patró renderitzat (no té cap efecte sobre la previsualització). Un valor alt produeix un renderitzat suau i precís (com una tela d'aranya), mentre que un valor baix produeix un renderitzat més groller, com un núvol de partícules.

Mostra espaial

Per fer

Radi del filtre Espaial

Per fer

Mapa de colors

Aquest menú proporciona diverses opcions per a ajustar la barreja dels colors en el patró flama:

  • El degradat actual tal com es mostra en la caixa d'eines.

  • Un nombre de mapes de colors predefinits.

  • Els colors de les imatges actives obertes en el GIMP.

Càmera

Ampliació

Permet a ampliar o reduir la flama.

X, Y

Permet desplaçar la posició de la flama per sobre la superfície de la imatge.