14.2. Flama

14.2.1. Visió general

Figura 17.325. Exemple d'un renderitzat de la Flama

Exemple d'un renderitzat de la Flama
Exemple d'un renderitzat de la Flama

Aplicació del filtre «Flama»


Amb el filtre Flama, podeu crear impressionants patrons fractals generats aleatòriament. Tanmateix, no podreu controlar les fractals com fèieu amb el filtre Fractal IFS, però es pot orientar el generador aleatori cap a una certa direcció, i també podeu triar les variacions d'un tema que us agradi.

[Avís] Avís

Unfortunately, this filter is not working properly for larger images. Sadly, its developer is not around anymore, so there seems no quick fix in sight.

[Nota] Nota

This plug-in was given to GIMP by Scott Draves in 1997. He also holds the copyright for the plug-in. A descriptive page for the plug-in, provided by the author, can be found on the internet [PLUGIN-FLAMES].

14.2.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponFractalsFlama....

14.2.3. Opcions

Figura 17.326. Opcions per al filtre «Flama»

Opcions per al filtre «Flama»

In the main window, you can set Rendering and Camera parameters. The first three parameters in the Render display are Brightness, Contrast and Gamma. The result of these options is visible in the Preview window. However, it's generally better to stick to the default values, and correct the rendered image later with Image/Colors.

The other three parameters affect the rendering process and don't show in the preview window. Sample Density, which controls the resolution of the rendered pattern, is the most important of these. The Camera parameters allow you to zoom and offset the flame pattern, until you're happy with what you see in the preview. Flame also offers the possibility to store and load your favorite patterns.

Edita

En fer clic en aquest botó s'obre el diàleg edita:

Figura 17.327. El diàleg edita del filtre Flama

El diàleg edita del filtre Flama

El diàleg mostra nou finestres diferents. El patró del centre és el patró actual, i les vuit finestres del voltant són variacions aleatòries d'aquest patró. Fent clic sobre la imatge central es creen vuit noves variacions, que es poden ajustar amb el lliscador Velocitat. Podeu seleccionar una variació que reemplaçarà la imatge del centre. Per a canviar el tema de la variació, es pot triar entre nou diferents temes en el menú Variacions. També podeu utilitzar Aleatori, que reemplaça el patró actual amb un nou patró aleatori.

Obre

Aquest botó proporciona un selector de fitxers que us permet obrir un fitxer de configuració de les flames prèviament desat.

Desa

Aquest botó proporciona un diàleg per a desar fitxers que permet desar la configuració actual del connector, i que es pot carregar més tard.

S'està generant la imatge

Brillantor

Controla la lluminositat de l'objecte flama.

Contrast

Controla el contrast entre les parts lluminoses i fosques de la flama.

Gamma

Regula la gamma de les parts amb una lluminositat intermèdia.

Densitat de la mostra

Controls the resolution of the rendered pattern. This does not have any effect on the preview. A high sample density results in soft and smooth rendering (like a spider's web), whereas low density rendering resembles spray or particle clouds.

Mostra espaial

Per a fer

Radi del filtre Espaial

Per a fer

Mapa de colors

Aquest menú proporciona diverses opcions per a ajustar la barreja dels colors en el patró flama:

  • El degradat actual tal com es mostra en la caixa d'eines.

  • Un nombre de mapes de colors predefinits.

  • Els colors de les imatges actives obertes en el GIMP.

Càmera

Ampliació

Permet a ampliar o reduir la flama.

X, Y

Permet desplaçar la posició de la flama per sobre la superfície de la imatge.