11.10. Píxels aquosos

11.10.1. Panoràmica

Superpíxels basats en la transformació de la conca hidrogràfica.

11.10.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú FiltresArtísticPíxels aquosos....

11.10.3. Opcions

Figura 17.211. Opcions de «Píxels aquosos»

Opcions de «Píxels aquosos»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mida dels superpíxels

PENDENT

Suavitat del degradat

PENDENT

Regularització espaial

PENDENT

Color dels superpíxels

PENDENT

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.