11.10. Píxels aquosos

11.10.1. Panoràmica

Píxels aquosos és un filtre basat en superpíxels i la transformació de la divisòria d'aigües (algorisme). Aquests algorismes s'utilitzen per dividir imatges en regions amb valors de colors similars.

[Nota] Nota

Aquest filtre pot ser lent si actualitza en imatges més grans.

11.10.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú FiltresArtísticPíxels aquosos....

11.10.3. Opcions

Figura 17.217. Opcions de «Píxels aquosos»

Opcions de «Píxels aquosos»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mida dels superpíxels

La mida de l'àrea utilitzada per triar un valor. Els valors més grans volen dir que obtindreu menys zones de color.

Suavitat del degradat

La suavitat del degradat utilitzat en el càlcul. Els valors més alts tenen vores menys irregulars.

Regularització espaial

Especifica com de regulars haurien de ser les regions. Els valors baixos són irregulars. Com més alt sigui el valor, més s'assemblaran a quadrats.

Color dels superpíxels

Això selecciona com triar el color per a cada regió. Per defecte s'utilitza la Mitjana. Que pren el color mitjà dels píxels de la regió. L'altra opció és l' Atzar, que utilitza un color aleatori.