4. Filtres de millora

Figura 17.30. Menú dels filtres de Millora

Menú dels filtres de Millora

4.1. Introducció

Els filtres de millora s'utilitzen per reduir els defectes de la imatge. Imperfeccions com partícules de pols, soroll, fotogrames entrellaçats (generalment provinents de captures d'una televisió) i falta de nitidesa.