8.42. Acoloreix la mostra

8.42.1. Resum

Figura 16.227. Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

Imatge original

Exemple del filtre «Acoloreix la mostra»

S'ha aplicat el filtre «Acoloreix la mostra»


Aquest filtre permet acolorir fotos antigues en blanc i negre a partir d'una imatge en color o un degradat.

8.42.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaAcoloreix la mostra.

8.42.3. Opcions

Figura 16.228. Opcions de regulació del filtre «Acoloreix la mostra»

Opcions de regulació del filtre «Acoloreix la mostra»

La finestra del filtre es divideix en dues parts: Destinació a l'esquerra i Mostra a la dreta.

Destinació, Mostra

Per defecte, la previsualització de la imatge reprodueix la imatge des d'on s'ha invocat el filtre.

The sample can be the whole preview, or a selection of this preview. With the drop list, you can select another sample-image among the names of images present on your screen when you called the filter. If you choose From Gradient (or From Inverse Gradient), the selected gradient in Gradient Dialog (or its inverse) will be the sample. It will be displayed into the gradient bar below the sample preview. The sampling preview is grayed out and two cursors allow you to select the gradient range that will be applied to the image or selection.

Destination is, by default, the source image. The drop list displays the list of images present on your screen when you evoked the filter and allow you to select another destination image. If there is a selection in this image, it will be grayscale, else the whole preview will be grayscale.

Mostra la selecció

Aquesta opció commuta tota la imatge per la selecció, si és el cas.

Mostra els colors

This option toggles between colors and grayscale.

Obtén colors de mostra

En fer clic en aquest botó, la barra de degradat sota la previsualització mostra colors de la mostra. Si la mostra conté pocs colors, la transició pot ser abrupta. Marqueu l'opció Suavitza els colors de mostra per tal de millorar-ho.

Use Subcolors is more difficult to understand. Let's say first that in a grayscale image there is information only for Value (luminosity, more or less light). In a RGB image, each pixel has information for the three colors and Value. So, pixels with different color may have the same Value. If this option is checked, colors will be mixed and applied to Destination pixels having that Value. If it is unchecked, then the dominating color will be applied.

Output Levels

Dos quadres d'entrada i dos lliscadors limiten la gamma de color que s'aplica a la imatge de destí. Es pot determinar amb exactitud. El resultat es mostra de forma interactiva en la previsualització de destinació.

Input Levels

Es pot fixar la importància dels tons foscos, tons mitjos i tons clars amb els tres quadres d'entrada i els tres lliscadors. El resultat es mostra de forma interactiva en la previsualització de destinació.

Conserva la intensitat

Quan s'activa aquesta opció, la mitjana de la intensitat de la llum de la imatge serà la mateixa que la de la imatge font.

Intensitat original

Quan s'activa aquesta opció, no es tenen en compte els nivells d'entrada, es conservarà la intensitat original.