4.8. Perfila (Màscara de desenfocament)

4.8.1. Resum

Figura 17.44. Exemple d'aplicació del filtre Perfila

Exemple d'aplicació del filtre Perfila

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Perfila

Filtre «Realça les vores» aplicat


Out-of-focus photographs and most digitized images often need a sharpness correction. This is due to the digitizing process that has to divide a color continuum in points with slightly different colors. Elements smaller than the sampling frequency will be averaged into a uniform color. So sharp borders will be rendered a little blurred. The same phenomenon appears when printing color dots on paper.

The Sharpen filter (previously called Unsharp Mask) sharpens edges of the elements without increasing noise or blemish. It is the king of the sharpen filters.

[Suggeriment] Suggeriment

Some imaging devices like digital cameras or scanners offer to sharpen the created images for you. We strongly recommend you disable this means of sharpening and use GIMP filters instead. This way you regain the full control over the sharpening of your images.

To prevent color distortion while sharpening, you can Decompose your image to HSV and work only on Value. Go to ColorsComponentsDecompose.... Make sure the Decompose to Layers box is checked. Choose HSV and click OK. You will get a new gray-level image with three layers, one for Hue, one for Saturation, and one for Value. (Close the original image so you won't get confused). Select the Value layer and apply your sharpening to it. When you are done, with that same layer selected, reverse the process by using Compose. Go to ColorsComponentsCompose.... Again choose HSV and click OK. You will get back your original image except that it will have been sharpened in the Value component.

4.8.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraPerfila (Màscara de desenfocament)....

4.8.3. Opcions

Figura 17.45. Opcions del filtre «Realça les vores»

Opcions del filtre «Realça les vores»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

The slider and input boxes (0.0-1500.0) allow you to set how many pixels on either side of an edge will be affected by sharpening. It is better to always sharpen an image at its final resolution.

Quantitat

This slider and input boxes (0.0-300.0) allow you to set the strength of sharpening.

Llindar blanc i negre

This slider and input boxes (0.0-1.0) allow you to set the minimum difference in pixel values that indicates an edge where sharpen must be applied. So you can protect areas of smooth tonal transition from sharpening, and avoid creation of blemishes in face, sky or water surface.

4.8.4. Com funciona una màscara d'enfocament?

Utilitzar una màscara d'enfocament per a fer nítida una imatge pot semblar estrany. Aquí hi ha l'explicació:

Imagineu-vos una imatge amb un contrast en algun lloc. La corba de la intensitat dels píxels d'una línia que passa a través del contrast, mostrarà un augment pronunciat de la intensitat. Es veurà esglaonat si el contrast és perfectament nítid (blau), es veurà com una S si és difús (groc).

Ara hi ha una imatge amb una mica de difuminat que es vol fer més nítida (corba negra). Si apliquem una mica més de difuminat, la variació d'intensitat serà més gradual (corba verda).

Restem la diferència entre la intensitat del difuminat (corba verda) i la intensitat de la imatge original (corba negra) a la intensitat de la imatge original (corba negra). Obtenim la corba vermella, que és més brusca: el contrast i la nitidesa augmenten. QED.

Unsharp mask was first used in silver photography. The photographer first creates a copy of the original negative by contact, on a film, placing a thin glass plate between both; that will produce a blurred copy because of light diffusion. Then both films are placed in a photo enlarger, to reproduce them on paper. The dark areas of the positive blurred film, opposed to the clear areas of the original negative will prevent light to go through and so will be subtracted from the light going through the original film.

En les fotografies digitals, amb el GIMP, passareu per les següents etapes:

  1. Obriu la vostra imatge i dupliqueu-la ImatgeDuplica

  2. En la còpia, dupliqueu la capa CapaDuplica la capa, a continuació, desplegueu el menú Filtres i apliqueu DifuminaDifuminació gaussiana a la capa duplicada amb l'opció IIR amb radi 5.

  3. En el diàleg de les capes de la imatge duplicada, canvieu el mode de fusió a «Sostreu», feu clic dret en el menú i seleccioneu «Fusiona cap avall».

  4. Feu clic i arrossegueu l'única capa obtinguda dins la imatge original, on apareix com una capa nova.

  5. Canvieu el mode de fusió en aquest diàleg de la capa «Addició».

Heus ací. El filtre «Emmascara les parts borroses» fa el mateix.

Al principi de la corba, podeu veure una depressió. Si el desenfocament és important, aquesta depressió és molt profunda; el resultat de la sostracció pot ser negatiu, i una banda de color complementari apareixerà a la vora del contrast, o un halo negre al voltant d'un estel sobre un fons més clar d'una nebulosa (efecte d'ull negre).

Figura 17.46. Efecte d'ull negre

Efecte d'ull negre