7.10. Descarta la informació del text

Aquest ordre forma part d'un grup d'ordres de text que només es mostra si hi ha una capa de text.

Figura 16.106. L'ordre Descarta la informació entre els ordres de text en el menú Capes

L'ordre Descarta la informació entre els ordres de text en el menú Capes

When you add text to an image, GIMP adds specific information. This command lets you discard this information, transforming the current text layer into a normal bitmap layer. The reason to do that is not evident.

Noteu que aquesta transformació de text en mapa de bits es representa automàticament quan apliqueu una operació gràfica a la capa de text. Podeu tornar a obtenir informació del text en desfer l'operació que ha modificat el text.

7.10.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquest ordre des de la barra de menú a través de CapesDescarta la informació del text.