14.18. Espiral

14.18.1. Visió general

Figura 17.363. Exemple d'aplicació del filtre Espiral

Exemple d'aplicació del filtre Espiral

Filtre «Espiral» aplicat


Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge FiltresComponPatróEspiral....

El filtre espiral us permet fer patrons en espiral amb dos colors diferents. A més d'escollir els colors, hi ha diversos paràmetres disponibles per controlar l'aspecte de l'espiral.

Els resultats no depenen de la imatge que vau obrir.

14.18.2. Opcions

Figura 17.364. Diàleg d'opcions del filtre «Espiral»

Diàleg d'opcions del filtre «Espiral»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Tipus

The type of spiral pattern. It can be Linear, where the spiral has the same thickness everywhere, or Logarithmic, where the spiral starts small in the middle and gets larger the closer to the edge you get.

X, Y

El desplaçament inicial del patró espiral.

Radi

El radi de l'espiral controla la mida dels espirals.

Balanç

Equilibri de l'àrea entre els dos colors.

Rotació

L'angle de gir de l'espiral.

Direcció

El gir del remolí de l'espiral pot ser en sentit horari o en sentit antihorari.

Color 1, Color 2

Ací podeu establir els dos colors que formen l'espiral.

Controls al llenç

Si aquesta configuració està habilitada, que és la predeterminada, podreu controlar el Radi, el Balanç i el Gir amb els controls a la part superior de la imatge.