12.11. Matriu de crom

12.11.1. Visió general

Figura 17.286. Exemple del filtre «Matriu de crom»

Exemple del filtre «Matriu de crom»

Imatge original

Exemple del filtre «Matriu de crom»

Aplicació del filtre «Matriu de crom»


Aquest filtre produeix un aspecte cromat a la imatge. La imatge original ha d'estar en escala de grisos, contenint una única capa sense canal alfa. Aquesta capa s'utilitza com a màscara («patró»).

El filtre crea una imatge nova amb l'efecte crom aplicat a la imatge original, o a una selecció si existeix (també s'hi afegeix un fons bonic).

12.11.2. Activació del filtre

El filtre es troba en el menú FiltresDecoraMatriu de crom….

[Suggeriment] Suggeriment

Si aquest ordre està en gris encara que la imatge estigui en escala de grisos, reviseu si hi ha un canal alfa, en cas que sí, l'elimineu.

12.11.3. Opcions

Figura 17.287. Opcions del filtre «Matriu de crom»

Opcions del filtre «Matriu de crom»

Saturació del crom, Lluminositat del crom

Utilitzeu aquesta opció per a ajustar la saturació i la lluminositat de l'efecte «Crom». Un valor negatiu redueix la saturació i la lluminositat respectivament.

Factor del crom

Aquest factor us permet ajustar els desplaçaments, el radi del difuminat, i la mida del pinzell per a fer el «Crom» i el «Realçament» de la capa (i l'«Ombra caiguda» també).

Canvieu amb precaució; els valors negatius poden fer un efecte crom pitjor. El factor per defecte (0,75) sembla ser una bona elecció.

Mapa de l'entorn

El mapa d'entorn és una imatge que afegeix «soroll» a l'original. L'efecte es veurà millor si utilitzeu un mapa senzill amb algunes formes òbvies i ben definides:

L'ús d'un mapa d'entorn senzill

El mapa d'entorn ha de ser una imatge en escala de grisos. La mida no és important, ja que s'adaptarà a la de la imatge original.

Balanç de la brillantor

Aquest color s'utilitza per a modificar el balanç de color del «Realçament» de la capa: la quantitat de vermell, verd, i blau s'incrementa en funció dels valors del color seleccionat del balanç.

Evita els colors en que el vermell, el verd o el blau són > 230.

Balanç del crom

Igual que a dalt, però modifica el balanç de color de la capa «Crom».

Àrees blanques del crom

Si està marcada, la imatge d'origen s'utilitza com a màscara. En cas contrari, s'utilitzarà l'invers de la imatge d'origen (el negatiu).

12.11.4. Com crear un efecte crom

La següent secció proporciona una descripció breu i simplificada de com l'script (aquest filtre és de fet un Scrip-Fu) crea l'efecte crom.

Si s'aplica el filtre de la imatge original i llavors mireu la imatge resultant en el diàleg de capes, veureu que hi ha dues capes principals que componen l'efecte crom: la capa «Crom» i la capa «Realçament». Aquestes capes es creen de la següent manera:

 1. L'script construeix una capa una mica simplificada i borrosa a partir de la imatge original (o de la imatge original invertida si les Zones blanques del crom no estan activades).

  El Factor de crom controla l'aparença d'aquesta capa.

 2. El mapa d'entorn (a escala) és borrós i es fusiona amb la capa de dalt, amb el 50% d'opacitat. (Fixeu-vos amb el gat de l'exemple?)

  Fusió del mapa d'entorn

 3. La brillantor (el valor) de la capa es modifica segons la intensitat de la corba, basada en un mètode spline.

  Modifica la corba d'intensitat

 4. S'hi afegeix una màscara de capa, inicialitzada amb la imatge original (la «Matriu de crom»). És la capa «Crom» abans del pas final.

  La capa «Realçament» és una còpia de la capa «Crom» on s'ha traçat la màscara de capa amb un pinzell blanc.

  Base de Crom i Realçament

 5. Es modifica el balanç de color per ambdues capes (segons el Balanç del realçament i el Balanç del crom), augmentant la quantitat de vermell, verd i blau, fent èmfasi en el realçament.

  A més, la saturació i la lluminositat de la capa «Crom» es modifiquen (controlades per la Saturació del crom i la Lluminositat del crom).

  Capa Crom i Realçament

Ara s'afegeix una ombra caiguda i una capa de fons i obteniu la imatge d'exemple per al filtre «Matriu de crom».