7.2. Capa nova

L'ordre Capa nova... obre el quadre de diàleg «Crea una capa nova» que us permet afegir una capa nova i buida, que va a sobre de la pila de capes de la imatge.

7.2.1. Activació de l'ordre

 • Accediu a aquesta ordre des del menú CapesCapa nova..., .o fent clic al botó dedicat al diàleg de la capa.

7.2.2. Descripció del quadre de diàleg «Capa nova»

Figura 16.106. El quadre de diàleg «Capa nova»

El quadre de diàleg «Capa nova»

Sota el títol «Crea una capa nova» es veu el nom de la imatge per la qual heu creat aquesta capa nova i al costat del títol, una miniatura d'aquesta. D'aquesta manera podeu comprovar si heu seleccionat la imatge correcta en cas d'haver-hi més d'una oberta.

Nom de la capa

El nom de la capa nova. No té un significat funcional; es tracta d'una manera pràctica de recordar el propòsit de la capa. El nom per defecte és «Capa nova». Si una capa amb el nom que trieu ja existeix, s'annexa un número automàticament per a fer-la única (p. ex. «Capa nova#1») quan feu clic al botó D'acord.

Etiqueta de color

Si feu clic en un d'aquests botons de color, el quadre de la icona «Ull» de la capa creada tindrà aquest color. Això és interessant quan teniu moltes capes a la imatge.

Mode

El predeterminat és «Normal». La llista desplegable ofereix tots els modes de fusió de les capes. A la dreta, una altra llista desplegable per a seleccionar entre el grup de modes «Per defecte» o «Antic».

Els modes de fusió de les capes es descriuen a Modes de la capa.

Espai de fusió

The space used for blending the layer. This setting always seems to be disabled.

Espai de composició

El predeterminat és «Automàtic». A la llista desplegable podeu triar entre «RGB lineal» i «RGB perceptiu».

Channel encodings are described in choosing precision and encoding and in the Glossary.

Mode composició

El mode capa (a vegades es coneix com el «mode de fusió»: normal, multiplicar, etc.) determina com els valors del color de la capa i el teló de fons es combinen, mentre que el mode composició de la capa determina com es combinen els valors alfa de la capa i el seu teló de fons. (El teló de fons de la capa és el contingut pel qual es compon la capa; és a dir, és la combinació de les capes que hi ha a sota.)

Hi ha dues regions d'interès quan es compon la capa en el teló de fons: la regió opaca del teló de fons i la regió opaca de la capa. El mode de fusió de la capa determina com combinar els colors de la intersecció d'aquestes dues regions: és a dir, la regió opaca comuna tant del teló de fons com de la capa (els píxels que pertanyen a una d'aquestes regions no cal que es combinin amb res, i conserven el color original.). El mode composició de la capa determina quina part d'aquestes regions s'ha de conservar i quina s'ha de descartar.

Els exemples d'imatges que es mostren a sota mostren la composició de dues capes: la capa inferior que conté un cercle flonjo vermell i la capa superior que conté un cercle flonjo verd. Utilitzant el mode «Addició» i diferents modes de composició (aplicats a la capa superior).

 • Unió: manté les regions opaques tant de la capa com del seu teló de fons, és a dir, de la seva unió.

  Figura 16.107. Exemple de l'opció «Unió»

  Exemple de l'opció «Unió»

 • Retalla al teló de fons: manté només les regions opaques del teló de fons (això inclou la regió opaca comuna tant al teló de fons com a la capa, és a dir, la seva intersecció).

  Figura 16.108. Exemple de «Retalla al teló de fons»

  Exemple de «Retalla al teló de fons»

 • Retalla a la capa: conserva només la regió opaca de la capa (inclou la regió opaca comuna tant al teló de fons com a la capa, és a dir, la seva intersecció).

  Figura 16.109. Exemple de l'opció «Retalla a la capa»

  Exemple de l'opció «Retalla a la capa»

 • Intersecció: manté només la regió opaca tant al teló de fons com a la capa, és a dir, la seva intersecció.

  Figura 16.110. Exemple de l'opció «Intersecció»

  Exemple de l'opció «Intersecció»

 • Automàtic: el mode «Automàtic» no és un mode de composició separat, sinó que correspon a un dels altres modes de composició, depenent del mode de fusió de la capa: per «Normal», «Dissolució» i «Fusiona», correspon a «Unió», i a la resta de modes (que admeten diferents modes de composició) correspon a «Retalla al teló de fons».

Opacitat

Estableix l'opacitat de la pintura a la capa. El valor per defecte és del 100%.

Amplada; Alçada

Les dimensions de la capa nova. Quan el quadre de diàleg apareix, s'inicien els valors de les dimensions de la imatge. Podeu canviar-los mitjançant els dos quadres de text. També podeu canviar les unitats en el menú desplegable de la dreta.

Desplaçament X; Y

L'origen de la nova capa és al cantó superior esquerre de la imatge. Hi podeu definir amb precisió la posició de les capes més petites que el llenç, especialment les capes de text.

Omple amb

Hi ha quatre opcions per al color sòlid que omple la capa: l'actual Color del primer pla, l'actual Color del fons, Blanc, Transparència, i Patró.

Commutador

Aquests commutadors reprodueixen les opcions descrites al Diàleg de les capes.