7.7. Barreja

7.7.1. Resum

Figura 17.149. Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Filtre Barreja aplicat


Barrejar produeix un efecte semblant a una imatge fosa cap avall. Si un píxel s'ha de barrejar, hi ha un 80% de possibilitats que sigui reemplaçat pel valor d'un píxel directament damunt seu. Si no és així, s'utilitza el píxel que és a l'esquerra o la dreta del píxel superior. No sempre queden afectats tots els píxels de la capa activa o selecció. El percentatge de píxels afectats es determina amb l'opció Aleatorietat (%).

7.7.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre sota de FiltresSorollBarreja….

7.7.3. Opcions

Figura 17.150. Opcions del filtre Barreja

Opcions del filtre Barreja

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Aleatorietat (%)

Aquest control lliscant representa el percentatge de píxels de la capa o selecció activa que es barrejarà. Com més gran és aquest valor, més píxels queden barrejats, però degut al funcionament d'aquest filtre, té més efecte quan el control lliscant té un valor mitjà, al voltant de 50. Experimenteu per trobar el que us agrada.

Repeteix

Aquest control lliscant representa el nombre de vegades que s'aplica el filtre. Com més gran és aquest valor, més barreja hi ha, amb un desplaçament més gran dels colors.

Llavor aleatòria

Controls randomness of slurring. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.