7.7. Barreja

7.7.1. Resum

Figura 17.160. Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Filtre «Barreja» aplicat


Barrejar produeix un efecte semblant a una imatge fosa cap avall. Si un píxel s'ha de barrejar, hi ha un 80% de possibilitats que sigui reemplaçat pel valor d'un píxel directament damunt seu. Si no és així, s'utilitza el píxel que és a l'esquerra o la dreta del píxel superior. No sempre queden afectats tots els píxels de la capa activa o selecció. El percentatge de píxels afectats es determina amb l'opció Aleatorietat (%).

7.7.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre sota de FiltresSorollBarreja….

7.7.3. Opcions

Figura 17.161. Opcions del filtre Barreja

Opcions del filtre Barreja

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Aleatorietat (%)

Aquest lliscador representa el percentatge de píxels de la capa o selecció activa que es barrejarà. Com més gran és aquest valor, més píxels queden barrejats, però degut al funcionament d'aquest filtre, té més efecte quan el lliscador té un valor mitjà, al voltant de 50. Experimenteu per a trobar el que us agrada.

Repeteix

Aquest lliscador representa el nombre de vegades que s'aplica el filtre. Com més gran és aquest valor, més barreja hi ha, amb un desplaçament més gran dels colors.

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la barreja. Si s'utilitza la mateixa llavor aleatòria en la mateixa situació, el filtre produirà exactament els mateixos resultats. Una llavor aleatòria diferent produeix resultats diferents. Podeu introduir-la manualment o generar-la aleatòriament polsant el botó llavor nova.