4.2. Alineació

Figura 14.119. L'eina Alinea en la caixa d'eines

L'eina Alinea en la caixa d'eines

L'eina Alinea és útil per a alinear les capes de la imatge amb diversos objectes de la imatge. Quan se selecciona aquesta eina, el punter del ratolí es converteix en una petita mà. En fer clic en un element d'una capa en la imatge, es tria la capa que es vol moure (amb Maj + clic, es poden seleccionar diverses capes per a alinear); aquesta capa té petits quadrats als cantons i es diu font. Aleshores els botons del diàleg es tornen actius (es mantenen actius durant tota la sessió del GIMP): us permeten seleccionar l'objectiu, és a dir, una altra capa, selecció, camí, amb la qual s'alinearà amb la font.

4.2.1. Activació de l'eina

També podeu activar l'eina Alinea de diverses maneres:

 • des del menú imatge, a través d'EinesEines de TransformacióAlineació,

 • fent clic a la icona de l'eina: en la caixa d'eines,

 • mitjançant l'ús de la tecla drecera Q.

4.2.2. Tecles de control (per defecte)

Maj

Es poden seleccionar diverses capes utilitzant Maj en fer clic a les capes.

[Suggeriment] Suggeriment

A vegades és més fàcil triar múltiples capes amb la selecció elàstica: feu clic i arrossegueu per a dibuixar un rectangle que cobreixi les capes que voleu seleccionar, i deixar anar el botó del ratolí. Ara, totes les capes que estan dins el rectangle estan seleccionades.

Recordeu que ja no hi ha cap «primer element» per a alinear les capes seleccionades.

4.2.3. Opcions de l'eina

Figura 14.120. Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Alineació
Relatiu a:

En aquesta llista desplegable seleccionareu l'objectiu, l'objecte de la imatge amb què s'alinearà la capa.

 • «primer element»: el primer element seleccionat quan se seleccionen diverses capes prement la tecla Maj. Recordeu que no hi ha «primer element» quan s'utilitza la selecció elàstica.

 • Imatge: la imatge és l'objectiu.

 • Selecció: la selecció és l'objectiu.

 • Capa activa: la capa activa, al diàleg de la capa, és l'objectiu.

 • Capa activa: el canal actiu, que conté una selecció que heu fet abans, és l'objectiu.

 • Camí actiu: el camí actiu és l'objectiu.

Alinea els botons

Aquests botons s'activen quan se selecciona un objectiu.

 • Alinea la vora esquerra de l'objectiu: alinea la vora esquerra de la font amb la vora esquerra de l'objectiu.

 • Alinea el centre de l'objectiu: per a alinear el centre de la font a la vertical del centre de l'objectiu.

 • : Alinea la vora dreta de l'objectiu: per a alinear la vora dreta de la font amb la vora dreta de l'objectiu.

 • : Alinea la vora de dalt de l'objectiu : per a alinear la vora de dalt de la font amb la vora de dalt de l'objectiu.

 • Alinea el centre de l'objectiu: per alinear el centre de la font a la línia mitjana horitzontal de l'objectiu.

 • Alinea la vora inferior de l'objectiu: per alinear la vora inferior de la font amb la vora inferior de l'objectiu.

Exemple

Una imatge amb una selecció, la capa #1 (fons) està activa, la capa #2 es retalla al contingut, la capa #3 és una capa de text.

Fem clic al cercle groc: la capa #2 esdevé la font. Volem enviar aquesta font al mig de la selecció: l'opció Relatiu a està definida a «Selecció».

S'ha fet clic a alinea al centre de l'objectiu

S'ha fet clic a alinea al mig de l'objectiu

Distribueix
Distribueix els botons

Aquestes opcions s'utilitzen quan teniu diversos objectius i voleu organitzar-los. Aquí, les capes seleccionades amb Maj + Clic es diuen «objectius». Però de fet són fonts. Les opcions «Relatives a» estan actives per regular l'objectiu. Aquestes transformacions solen ser relatives a la «imatge».

These options work as Align options, but you can add an offset and new options are available to distribute sources evenly.

 • : Distribueix les vores esquerres dels objectius: per a distribuir les vores esquerres de les fonts a la vora esquerra de l'objectiu (la imatge).

 • : Distribueix els centres horitzontals dels objectius: per a distribuir els centres de les fonts amb el centre de l'objectiu horitzontalment.

 • : Distribueix les vores dretes dels objectius: per a distribuir les vores dretes de les fonts a la vora dreta de l'objectiu.

 • : Distribueix els objectius de manera uniforme en l'horitzontal: per a distribuir les fonts de manera uniforme i horitzontal.

 • Distribueix les vores esquerres dels objectius: per a distribuir les vores superiors de les fonts a la vora superior de l'objectiu.

 • : Distribueix els centres verticals dels objectius: per a distribuir els centres de les fonts amb el centre de l'objectiu.

 • : Distribueix les vores inferiors dels objectius: per a distribuir les vores inferiors de les fonts amb la vora inferior de l'objectiu.

 • : Distribueix els objectius de manera uniforme en la vertical : per a distribuir les fonts de manera uniforme i vertical.

Decalatge

Aquest decalatge pot ser positiu o negatiu i s'expressa en píxels. La distribució ho afegeix a les vores esquerres, centres horitzontals, vores dretes, vores superiors, centres verticals, o vores inferiors de les fonts.

Figura 14.121. Exemple per a l'ordre «Distribueix»

Exemple per a l'ordre «Distribueix»

Imatge base: s'utilitzaran tres capes. Exemple per a l'ordre «Distribueix»(Es distribueixen les vores dretes dels objectius).

Exemple per a l'ordre «Distribueix»
Active layer is yellow (target). Offset = 0: all layers are aligned on the right edge of the yellow layer.
Exemple per a l'ordre «Distribueix»
La capa activa és groga. Decalatge = 10:

Nova funció del GIMP-2.10

El GIMP-2.10 mostra les coordenades relatives (horitzontals o verticals) quan es mouen guies i punts de mostra. Les coordenades són relatives a l'inici del desplaçament.

4.2.4. Exemple pràctic per a «Distribueix»

Figura 14.122. Origen

Origen
Quatre capes de text, amb la mateixa mida. Volem alinear-los al centre de la imatge.


      

Origen

Els seleccionem com a fonts amb Maj + Clic.

Origen

L'objectiu per defecte (Relatiu a) és «Imatge». Decalatge = 0. Hem utilitzat l'ordre Origen (Distribueix verticalment els centres dels objectius).

Origen

Després d'utilitzar el Origen (Distribueix els objectius de manera uniforme en horitzontal) amb un decalatge = 5.


4.2.5. Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Figura 14.123. Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

Hem fet clic a la part superior esquerra de la capa vermella, i movent el punter l'hem arrossegat fins a la cantonada inferior dreta.

Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica

La «Selecció» és la referència. Després de fer clic al botó Alineació utilitzant la caixa de la selecció elàstica, ambdues capes s'alineen amb el costat esquerre de la selecció.