4.2. Alineació

Figura 14.117. L'eina Alinea en la caixa d'eines

L'eina Alinea en la caixa d'eines

The Align tool is useful to align the image layers with various image objects. When this tool is selected, the mouse pointer turns to a small hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose the layer which will be moved (with Shift + click, you can choose several layers to be aligned); this focused layer has small squares in corners and is called source. Then buttons in the dialog become active (they remain active during all the GIMP session): they allow you to select the target, i.e other layer, selection, path, the source will be aligned with.

4.2.1. Activació de l’eina

També podeu activar l'eina Alinea de diverses maneres:

 • des del menú imatge, a través d’EinesEines de TransformacióAlineació,

 • by clicking on the tool icon: in the toolbox,

 • mitjançant l'ús de la tecla drecera Q.

4.2.2. Tecles de control (per defecte)

Maj

Es poden seleccionar diverses capes utilitzant Maj en fer clic a les capes.

[Suggeriment] Suggeriment

A vegades és més fàcil triar múltiples capes amb la selecció elàstica: feu clic i arrossegueu per dibuixar un rectangle que cobreixi les capes que voleu seleccionar, i deixar anar el botó del ratolí. Ara, totes les capes que estan dins el rectangle estan seleccionades.

Recordeu que ja no hi ha cap primer element per alinear les capes seleccionades.

4.2.3. Opcions de l'eina

Figura 14.118. Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Alineació
Relatiu a:

In this drop down list, you select the target, the image object the layer will be aligned with.

 • primer element: el primer element seleccionat quan se seleccionen diverses capes prement la tecla Maj. Recordeu que no hi ha primer element quan s'utilitza la selecció elàstica.

 • Image: the image is the target.

 • Selection: the selection is the target.

 • Active layer: the active layer, in the layer dialog, is the target.

 • Active Channel: the active channel, containing a selection you made before, is the target.

 • Active Path: the active path is the target.

Alinea els botons

Aquests botons s'activen quan se selecciona un objectiu.

 • Align left edge of target: to align left edge of source with left edge of target.

 • Align center of target: to align center of source on the vertical middle line of target.

 • : Align right edge of target: to align right edge of source with right edge of target.

 • : Align top edge of target: to align top edge of source with top edge of target.

 • : Align middle of target: to align center of source on the horizontal middle line of target.

 • : Align bottom edge of target: to align bottom edge of source with bottom edge of target.

Example

An image with a selection, layer #1 (background) is active, layer #2 is cropped to content, layer #3 is a text layer.

We click on the yellow circle: layer #2 becomes the source. We want to send this source to the middle of the selection: the Relative to option is set to Selection.

Align center of target clicked

Align middle of target clicked

Distribueix
Distribueix els botons

These options are used when you have several targets and want to arrange them. Here, layers selected with Shift + Click are called targets . But they are actually sources. Relative to options are active to set the target. These transformations are usually relative to Image.

These options work as Align options, but you can can add an offset and new options are available to distribute sources evenly.

 • : Distribute left edges of targets: to distribute left edges of sources on the left edge of the target (the image).

 • : Distribute horizontal centers of targets: to distribute centers of sources with center of the target horizontally.

 • : Distribute right edges of targets: to distribute right edges of sources on right edge of the target.

 • : Distribute targets evenly in the horizontal: to distribute sources evenly horizontally.

 • : Distribute left edges of targets: to distribute top edges of sources on top edge of target.

 • : Distribute vertical centers of targets: to distribute centers of sources with center of target.

 • : Distribute bottom edges of targets: to distribute bottom edges of sources with bottom edge of target.

 • : Distribute targets evenly in the vertical: to distribute sources evenly vertically.

Desplaçament

This offset can be positive or negative and is expressed in pixels. Distribute add it to the left edges, horizontal centers, right edges, top edges, vertical centers, or bottoms of sources.

Figura 14.119. Exemple per a l'ordre Distribueix

Exemple per a l'ordre Distribueix

Imatge base: s'utilitzaran tres capes. Exemple per a l'ordre Distribueix(Es distribueixen les vores dretes dels objectius).

Exemple per a l'ordre Distribueix
Active layer is yellow (target). Offset = 0: all layers are aligned on the the right edge of the yellow layer.
Exemple per a l'ordre Distribueix
La capa activa és groga. Desplaçament = 10:

New feature in GIMP-2.10

GIMP-2.10 shows relative coordinates (horizontal or vertical) when moving guides and sample points. Coordinates are relative to the start of moving.

4.2.4. A practical example for Distribute

Figura 14.120. Origen

Origen
Quatre capes de text, amb la mateixa mida. Volem alinear-los al centre de la imatge.


      

Origen

We select them as sources with Shift + Click.

Origen

The default target (Relative to) is Image. Offset = 0. We used the Origen (Distribute vertical centers of targets) command.

Origen

Després d'utilitzar el Origen (Distribueix els objectius de manera uniforme en horitzontal) amb un decalatge = 5.


4.2.5. Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Figura 14.121. Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Hem fet clic a la part superior esquerra de la capa vermella, i movent el punter l'hem arrossegat fins a la cantonada inferior dreta.

Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

La Selecció és la referència. Després de fer clic al botó Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica, ambdues capes s'alineen amb el costat esquerre de la selecció.