4.2. Alineació

Figura 14.117. L'eina Alinea en la caixa d'eines

L'eina Alinea en la caixa d'eines

L'eina Alinea és útil per alinear les capes d'una imatge amb diversos objectes d'imatge. Quan se selecciona aquesta eina, el punter del ratolí es converteix en una petita mà. En fer clic en un element d'una capa de la imatge, es tria la capa que es vol moure (amb Maj + clic, es poden seleccionar diverses capes); aquesta capa té petits quadrats a les cantonades i es diu objectiu. Diversos botons en el quadre de diàleg permeten seleccionar el moviment desitjat. I es pot seleccionar l'objecte de la imatge (una altra capa, selecció, camí...), la capa seleccionada hi estarà alineada.

4.2.1. Activació de l’eina

També podeu activar l'eina Alinea de diverses maneres:

 • des del menú imatge, a través d’EinesEines de TransformacióAlineació,

 • fent clic a la icona eina: en la caixa d'eines,

 • mitjançant l'ús de la tecla drecera Q.

4.2.2. Tecles de control (per defecte)

Maj

Es poden seleccionar diverses capes utilitzant Maj en fer clic a les capes.

[Suggeriment] Suggeriment

A vegades és més fàcil triar múltiples capes amb la selecció elàstica: feu clic i arrossegueu per dibuixar un rectangle que cobreixi les capes que voleu seleccionar, i deixar anar el botó del ratolí. Ara, totes les capes que estan dins el rectangle estan seleccionades.

Recordeu que ja no hi ha cap primer element per alinear les capes seleccionades.

4.2.3. Opcions de l'eina

Figura 14.118. Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Opcions de l'eina per a l'eina Alinea

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Alineació
Relatiu a:

Per referenciar l'objecte de la imatge al qual s'hi alinearà la capa.

 • primer element: el primer element seleccionat quan se seleccionen diverses capes prement la tecla Maj. Recordeu que no hi ha primer element quan s'utilitza la selecció elàstica.

 • Imatge: la imatge s'utilitza com a referència d'alineació.

 • Selecció: la selecció s'utilitza com a referència d'alineació.

 • Capa activa: la capa activa, al diàleg de la capa, s'utilitza com a referència d'alineació.

 • Capa activa: la capa activa, en el diàleg de la capa, s'utilitza com a referència d'alineació.

 • Camí actiu: el camí actiu s'utilitza com a referència d'alineació.

Figura 14.119. Exemples de referències d'alineació

Exemples de referències d'alineació

Una imatge amb una selecció, una capa de text i una capa activa. Aquesta capa es retalla en el contingut.

Exemples de referències d'alineació

La imatge és la referència d'alineació. S'ha utilitzat l'ordre Exemples de referències d'alineació (Alinea la vora dreta de l'objectiu).


Figura 14.120.

La selecció és la referència d'alineació

La capa activa és la referència d'alineació

El camí és la referència d'alineació


Alinea els botons

Aquests botons s'activen quan se selecciona un objectiu.

 • : per alinear la vora esquerra de l'objectiu amb la vora esquerra de referència.

 • : per alinear horitzontalment el centre de l'objectiu amb el centre de referència.

 • : per alinear la vora dreta de l'objectiu amb la vora dreta de referència.

 • : per alinear la vora superior de l'objectiu amb la vora superior de referència.

 • : per alinear el centre de l'objectiu amb el centre de referència vertical.

 • : per alinear la vora inferior de l'bjectiu amb la vora inferior de la referència.

Distribueix
Distribueix els botons

Aquestes opcions s'utilitzen quan teniu diversos objectius i voleu organitzar-los. Els objectius són les capes seleccionades amb Maj + Clic.

Tingueu en compte que les opcions Relatives a estan actives quan s'utilitza Distribueix.

 • : per distribuir les vores esquerres dels objectius amb la vora esquerra de referència.

 • : per distribuir horitzontalment els centres dels objectius amb el centre de referència.

 • : per distribuir les vores dretes dels objectius amb la vora dreta de referència.

 • : per distribuir les vores superiors dels objectius amb la vora superior de referència.

 • : per distribuir verticalment els centres dels objectius amb el centre de referència.

 • : per distribuir les vores inferiors dels objectius amb la vora inferior de la referència

 • : per distribuir uniformement els objectius en l’horitzontal.

 • : per distribuir uniformement els objectius en la vertical.

  Els darrers dos botons són nous en el GIMP-2.10.

Desplaçament

Aquest decalatge pot ser positiu o negatiu i s'expressa en píxels. La distribució afegeix aquest desplaçament a les vores esquerres, meitats horitzontals, vores dretes, vores superiors, meitats verticals, o vores inferiors dels objectius.

Figura 14.121. Exemple per a l'ordre Distribueix

Exemple per a l'ordre Distribueix

Imatge base: s'utilitzaran tres capes. Exemple per a l'ordre Distribueix(Es distribueixen les vores dretes dels objectius).

Exemple per a l'ordre Distribueix
La capa activa és groga (referència). Desplaçament = 0: totes les capes estan alineades a la vora dreta de la capa groga.
Exemple per a l'ordre Distribueix
La capa activa és groga. Desplaçament = 10:

4.2.4. Un exemple pràctic

Figura 14.122. Origen

Origen
Quatre capes de text, amb la mateixa mida. Volem alinear-los al centre de la imatge.


      

Origen

Els seleccionem com a objectius amb Maj + Clic.

Origen

La referència d'alineació (Relativa a) és Imatge. Decalatge = 0. Hem utilitzat les ordres Origen (Distribueix els centres verticals dels objectius).

Origen

Després d'utilitzar el Origen (Distribueix els objectius de manera uniforme en horitzontal) amb un decalatge = 5.


4.2.5. Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Figura 14.123. Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

Hem fet clic a la part superior esquerra de la capa vermella, i movent el punter l'hem arrossegat fins a la cantonada inferior dreta.

Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica

La Selecció és la referència. Després de fer clic al botó Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica, ambdues capes s'alineen amb el costat esquerre de la selecció.