3.6. Difuminat en moviment circular

3.6.1. Visió general

Figura 17.20. Filtre Difuminat en moviment circular

Filtre Difuminat en moviment circular

Original

Filtre Difuminat en moviment circular

Aplicació del difuminat


Aquest filtre crea un difuminat circular al voltant d'un centre. El centre per defecte és el centre de la capa o selecció. Podeu establir un centre en algun lloc de la capa i aquest centre s'aplica a la capa o a una selecció si existeix.

3.6.2. Opcions

Figura 17.21. Opcions del filtreDifuminat en moviment circular

Opcions del filtreDifuminat en moviment circular

Predefinit, Previsualització, Divideix la previsualització

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Centre X, Centre Y

Podeu establir el centre de rotació. Els lliscadors i els botons de gir controlen la posició del centre de rotació en l'eix horitzontal i vertical. També podeu fer clic al botó rectangle amb una fletxa a la dreta i, a continuació, feu clic a la imatge per seleccionar les coordenades.

Angle

Com més angle, més difuminat en una direcció circular.

Use selection as input

Explained in Secció 3.4, “Pixela”.

On-canvas controls

This option (default) allows you to modify blur settings directly on canvas, for easier visual tweaking of blur settings. It displays a line with handle on both ends to move rotation center and transform.

Press Alt key to only move rotation center without transforming.

Press Ctrl key to rotate by 15° steps.