3.10. Difuminat en moviment circular

3.10.1. Visió general

Figura 17.28. Filtre Difuminat en moviment circular

Filtre Difuminat en moviment circular

Original

Filtre Difuminat en moviment circular

Aplicació del difuminat


Aquest filtre crea un difuminat circular al voltant d'un centre. El centre per defecte és el centre de la capa o selecció. Podeu establir un centre en algun lloc de la capa i aquest centre s'aplica a la capa o a una selecció si existeix.

3.10.2. Opcions

Figura 17.29. Opcions del filtre«Difuminat en moviment circular»

Opcions del filtre«Difuminat en moviment circular»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Centre X, Centre Y

Podeu establir el centre de rotació. Els lliscadors i els botons de gir controlen la posició del centre de rotació en l'eix horitzontal i vertical. També podeu fer clic al botó rectangle amb una fletxa a la dreta i, a continuació, feu clic a la imatge per a seleccionar les coordenades.

Angle

Com més angle, més difuminat en una direcció circular.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

Control del llenç

Aquesta opció (per defecte) us permet modificar els paràmetres de difuminació al llenç directament, per tal de facilitar-ne el visionat. Mostra una línia amb nansa als dos extrems per a moure el centre de rotació i transformar-lo.

Premeu Alt per a moure només el centre de rotació sense transformar-los.

Premeu Ctrl per a girar amb passos de 15°.