5.8. Ondula

5.8.1. Visió general

Figura 17.66. Exemple del filtre Onades del mar

Exemple del filtre Onades del mar

Imatge original

Exemple del filtre Onades del mar

Aplicació del filtre Onades del mar


Desplaça els píxels de la capa activa o selecció en ondulacions que recorden un reflex en l'aigua agitada.

5.8.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsOnades del mar....

5.8.3. Opcions

Figura 17.67. Opcions del filtre Onades del mar

Opcions del filtre Onades del mar

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Original images for examples
Origin

Ripple applied with default options

Amplitud

Està relacionat amb l'altura de l'ona (0-200 píxels).

Amplitude = 25

Període

Està relacionat amb la longitud d'ona (0-200 píxels)

Period = 110

Canvi de fase

Wave is moved

Phase shift = 0.400

Angle

Warps wave

Angle = -40°

Resampling methods

These interpolation methods are described in Interpolació.

Wave type

Trieu en què s'ha d'assemblar l'ona:

  • Dent de serra

  • Triangle

  • Sinus

Abyss policy

A causa que les onades provoquen desplaçaments de píxels, alguns píxels es podrien perdre en els costats de la imatge:

Abyss policy = Black

Abyss policy (border management) is treated with Política Abyss.

Tileable

Permet preservar la continuïtat de la imatge, és a dir, una unió sense juntes visibles.

Use the selection as input, Use the entire layer as input
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.