5.8. Onades del mar

5.8.1. Visió general

Figura 17.68. Exemple del filtre Onades del mar

Exemple del filtre Onades del mar

Imatge original

Exemple del filtre Onades del mar

Aplicació del filtre Onades del mar


Desplaça els píxels de la capa activa o selecció en ondulacions que recorden un reflex en l'aigua agitada.

5.8.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsOnades del mar....

5.8.3. Opcions

Figura 17.69. Opcions del filtre Onades del mar

Opcions del filtre Onades del mar

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Imatges originals per a exemples
Origen

Onades aplicat amb opcions predeterminades

Amplitud

Està relacionat amb l'altura de l'ona (0-200 píxels).

Amplitud = 25

Període

Està relacionat amb la longitud d'ona (0-200 píxels)

Període = 110

Desfasament

L'ona s'ha mogut

Canvi de fase = 0,400

Angle

Guerxa l'ona

Angle = -40 °

Mètodes de remostratge

Aquests mètodes d'interpolació es descriuen a Interpolació.

Tipus d'ona

Trieu en què s'ha d'assemblar l'ona:

  • Dent de serra

  • Triangle

  • Sinus

Política Abyss

A causa que les onades provoquen desplaçaments de píxels, alguns píxels es podrien perdre en els costats de la imatge:

Política Abyss = Negre

La política Abyss (gestió de vores) es tracta amb Política Abyss.

Enrajolable

Això preserva les juntes sense costures si la imatge és un patró de rajola.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.