5.17. Relleu (llegat)

5.17.1. Visió general

Figura 17.92. Exemple d'aplicació del filtre Relleu (llegat)

Exemple d'aplicació del filtre Relleu (llegat)

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Relleu (llegat)

Filtre Relleu (llegat) aplicat


Aquest filtre estampa i repuja la capa o selecció activa, és a dir, produeix un efecte de relleu amb protuberàncies i clots. Les àrees clares s'alcen i les fosques s'enfonsen. Podeu regular la il·luminació.

Només es pot utilitzat amb imatges RGB. Si la vostra imatge està en escala de grisos, l'entrada del menú no estarà disponible i apareixerà en gris clar.

5.17.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsRelleu (llegat)....

5.17.3. Opcions

Figura 17.93. Opcions del filtre Relleu (llegat)

Opcions del filtre Relleu (llegat)

Previsionat

Tots els canvis de configuració apareixen en el previsionat sense afectar la imatge fins que no premeu D'acord. No marqueu Previsionat si el vostre ordinador és massa lent.

Funció
Mapa de relleu

El relleu és suau i es preserven els colors.

Relleu

Converteix la vostra imatge a escala de grisos i el relleu està més marcat, amb aspecte metàl·lic.

Azimut

Es refereix a la il·luminació dels punts cardinals (0 - 360). Si el sud és a la part superior de la imatge, llavors, l’est (0°) és a l'esquerra. L'increment del valor va en sentit antihorari.

Elevació

És l'altura des de l'horitzó (0°), en principi fins al zenit (90°), però aquí fins a l'horitzó oposat (180°).

Profunditat

Els bonys són més elevats i els sots més profunds quan augmenta la profunditat.