4. Diàlegs relacionats amb la gestió de la imatge

4.1. Diàleg de la Memòria intermèdia

Figura 15.69. El diàleg de la memòria intermèdia (en mode llista)

El diàleg de la memòria intermèdia (en mode llista)

Buffers are a kind of temporary storage for image data, created when you cut or copy part of a drawable (a layer, layer mask, etc.). The following commands are available from the Edit menu to save an image to a buffer:

Cut Named...

EditBufferCut Named... This command cuts the selected part from the current drawable (usually a layer) and places it in a buffer. If there is no selection the whole drawable will be used. You will be asked to give the buffer a name. The image will be removed from the selection after this is done.

Copy Named...

EditBufferCopy Named... This command copies the selected part from the current drawable (usually a layer) and places it in a buffer. If there is no selection the whole drawable will be used. You will be asked to give the buffer a name.

Copy Visible Named...

EditBufferCopy Visible Named... This command copies the selected part from all the visible drawables and places it in a buffer. If there is no selection the whole image will be used. You will be asked to give the buffer a name.

Paste Named...

EditBufferPaste Named... This menu command opens the Buffers Dialog. To actually paste a buffer, choose one of the buttons from this dialog, or the context menu. Both of which will be explained below.

The «Buffers» dialog shows you the contents of all existing named buffers, and allows you to operate on them in several ways. It also shows you, at the top, the contents of the Global Buffer (the contents of the clipboard). This Global Buffer is merely a display: you can't do anything with it. There is no hard limit on the number of named buffers you can create, except that it will consume a share of your available computer memory.

[Atenció] Atenció

Named buffers are not saved across sessions: they will be gone when you close GIMP. The only way to save their contents is to paste them into images.

4.1.1. Activeu el diàleg

Aquest diàleg és un diàleg acoblable; mireu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • from the main menu: EditBufferPaste Named...;

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsBuffers;

  • des del menú de la pestanya en qualsevol diàleg acoblable fent clic a i seleccionant Afegeix una pestanyaMemòria intermèdia.

En el menú Finestres, hi ha una llista de finestres separades que només existeix si almenys un diàleg roman obert. En aquest cas, podeu obrir el diàleg «Memòria intermèdia» des del menú de la imatge: FinestresMemòria intermèdia.

4.1.2. Ús del diàleg de la Memòria intermèdia

Clicking on a buffer in the display area makes it the active buffer, i.e., the one that will be used for paste commands executed from the Buffers context menu, or the buttons at the bottom of the dialog. Double-clicking on a buffer causes its contents to be pasted to the active image as a floating selection; this is a quick way of executing the «Paste Buffer» command.

At the bottom of the dialog are five buttons. The operations they perform can also be accessed from the Buffers Menu that you get by right clicking on the active buffer.

Figura 15.70. Diàleg de la memòria intermèdia (mode graella)

Diàleg de la memòria intermèdia (mode graella)

En el menú de la pestanya del diàleg de la «memòria intermèdia», es pot triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com a llista. En mode graella, les memòries intermèdies es dipositen en una taula rectangular. En mode llista s'alineen verticalment, cada fila mostra una miniatura dels continguts de la memòria intermèdia, el nom, i les dimensions en píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obriu un camp de cerca. Mireu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

Es pot canviar la mida de les previsualitzacions de la memòria intermèdia en el diàleg utilitzant el submenú «Previsualitza la mida» del diàleg en el menú de la pestanya.

4.1.2.1. Botons a la part inferior

En la part inferior del diàleg hi trobareu uns quants botons:

Enganxa la memòria intermèdia, Paste Buffer In Place

Aquesta ordre enganxa el contingut de la memòria intermèdia seleccionada en la imatge activa, com una selecció flotant. L'única diferència amb l'ordre Enganxa és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc de la memòria intermèdia del porta-retalls general del GIMP.

With the Shift key pressed, it pastes the buffer at its original location.

Paste Buffer Into The Selection, Paste Buffer Into The Selection In Place

Aquesta ordre enganxa el contingut de la memòria intermèdia seleccionada en la selecció de la imatge activa, com una selecció flotant. L'única diferència entre aquesta i l'ordre ordinària Enganxa-ho dins la selecció és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc de la memòria intermèdia del porta-retalls general del GIMP.

With the Shift key pressed, it pastes the buffer into the active selection at its original location.

Paste Buffer as New Layer, Paste Buffer as New Layer in Place

This command creates a new layer in the active image out of the contents of the selected buffer. The only difference between this and the ordinary Paste as New Image command is that it uses the selected buffer rather than the content of the global clipboard buffer.

With the Shift key pressed, it creates the layer at the original location of the buffer.

Paste Buffer as New Image

Aquesta ordre crea una nova imatge d'una sola capa fora del contingut de la memòria intermèdia seleccionada. L'única diferència amb l'ordre Enganxa com a nou és que utilitza la memòria intermèdia seleccionada en lloc del contingut de la memòria intermèdia del porta-retalls.

Suprimeix la memòria intermèdia

Aquesta ordre elimina la memòria intermèdia seleccionada, sense demanar confirmació. No es pot eliminar la memòria intermèdia global.

4.1.2.2. Buffers Dialog Context menu

Figura 15.71. El menú contextual de la «memòria intermèdia»

El menú contextual de la «memòria intermèdia»

These commands are the same as available through the buttons at the bottom of the dialog and are explained there.