7.39. Alfa a la selecció

L'ordre Sostreu de la selecció crea una selecció a la capa actual des del canal alfa, que configura la transparència. Se seleccionen les àrees opaques, les transparents no, i les translúcides se seleccionen parcialment. Aquesta selecció reemplaça la selecció existent. No hi ha canvis al canal alfa.

Les altres ordres d'aquest grup d'operacions són semblants, excepte que en comptes de reemplaçar completament la selecció existent amb la selecció creada pel canal alfa, afegeixen les dues seleccions, sostreuen la selecció alfa de la selecció existent, o creen una selecció que és la intersecció entre les dues.

7.39.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesTransparènciaAlfa a la selecció

  • o des del menú emergent que apareix fent clic amb el botó dret del ratolí a la capa activa al quadre de diàleg de Capes.

7.39.2. Exemple

Figura 16.123. Aplicació d'«Alfa a la selecció»

Aplicació d'«Alfa a la selecció»
Aplicació d'«Alfa a la selecció»

Els píxels no transparents de la capa activa reemplacen la selecció rectangular existent.