8.3. Temperatura del color

8.3.1. Resum

Figura 16.142. Exemple del filtre Temperatura del color

Exemple del filtre Temperatura del color

Imatge original, amb temperatura de color estimada de 5.000K

Exemple del filtre Temperatura del color

Imatge modificada, amb temperatura de color canviada a 6.500K


El filtre de temperatura del color permet ajustar la temperatura del color de la font de la llum en una imatge en graus Kelvin.

8.3.2. Activar el filtre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsTemperatura del color….

8.3.3. Opcions

Figura 16.143. Opcions de temperatura del color

Opcions de temperatura del color

Temperatura original

Aquesta és la temperatura de color de la font de la llum estimada originalment en graus Kelvin.

Temperatura desitjada

Aquesta és la temperatura de color de la font de la llum desitjada en graus Kelvin.

La temperatura original i la desitjada es poden configurant mitjançant valors predefinits. Per a accedir el menú de valors predefinits, feu clic al botó a la dreta amb una icona en forma de triangle des de qualsevol de les dues opcions.

Figura 16.144. Valors predefinits de la temperatura del color

Valors predefinits de la temperatura del color