8.3. Temperatura del color

8.3.1. Resum

Figura 16.147. Exemple del filtre «Temperatura del color»

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge original, amb la temperatura del color estimada de 5.000K

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge modificada, amb la temperatura del color canviada a 6.500K


El filtre Temperatura del color permet ajustar en una imatge la temperatura del color de la font de llum en Kelvin. Es pot utilitzar per a corregir la blavor de les fotografies ennuvolades o inclús (fins a cert punt) el rogenc de les fotografies fetes amb llum incandescent i amb la càmera amb llum de dia.

8.3.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsTemperatura del color….

8.3.3. Opcions

Figura 16.148. Opcions de «temperatura del color»

Opcions de «temperatura del color»

Temperatura original

Aquesta és la temperatura del color original estimada de la font de llum en Kelvin. Podeu canviar-la perquè la imatge no necessàriament codifica aquesta informació correctament (i és possible que l'hàgiu mesurat o no). A més, sovint hi ha una barreja de fonts de llum (una finestra, un flaix complet, un pilot de bambú orgànic de comerç just recol·lectat amb lluna plena)... Però sobretot, si es canvia, es poden obtenir interessants efectes creatius

Temperatura desitjada

Aquesta és la temperatura del color de la font de la llum desitjada en graus Kelvin.

La temperatura original i la desitjada es poden configurant mitjançant valors predefinits. Per a accedir el menú de valors predefinits, feu clic al botó a la dreta amb una icona en forma de triangle des de qualsevol de les dues opcions.