8.3. Temperatura del color

8.3.1. Resum

Figura 16.148. Exemple del filtre «Temperatura del color»

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge original, amb la temperatura del color estimada de 5.000K

Exemple del filtre «Temperatura del color»

Imatge modificada, amb la temperatura del color canviada a 6.500K


El filtre Temperatura del color permet ajustar en una imatge la temperatura del color de la font de llum en Kelvin. Es pot utilitzar per a corregir la blavor de les fotografies ennuvolades o inclús (fins a cert punt) el rogenc de les fotografies fetes amb llum incandescent i amb la càmera amb llum de dia.

You can also use it to get interesting creative effects.

[Nota] Nota

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.3.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquesta ordre des de ColorsTemperatura del color….

8.3.3. Opcions

Figura 16.149. Opcions de «temperatura del color»

Opcions de «temperatura del color»

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Temperatura original

Aquesta és la temperatura del color original estimada de la font de llum en Kelvin. Podeu canviar-la perquè la imatge no necessàriament codifica aquesta informació correctament (i és possible que l'hàgiu mesurat o no). A més, sovint hi ha una barreja de fonts de llum (una finestra, un flaix complet, un pilot de bambú orgànic de comerç just recol·lectat amb lluna plena)... Però sobretot, si es canvia, es poden obtenir interessants efectes creatius

Temperatura desitjada

Aquesta és la temperatura del color de la font de la llum desitjada en graus Kelvin.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Figura 16.150. Color Temperature Presets

Color Temperature Presets

[Suggeriment] Suggeriment

Both original temperature and intended temperature can be set via presets. To access the presets menu, click the button with a triangle icon to the right of either of the two options.