16.6. Ones

16.6.1. Resum

Figura 17.421. Exemple del filtre Ones

Exemple del filtre Ones

Imatge original

Exemple del filtre Ones

Un fotograma d'Ona


16.6.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú de la finestra de la imatge a FiltresAnimacióOnes….

16.6.3. Opcions

Figura 17.422. Opcions d'Onades

Opcions d'Onades

Amplitud

PENDENT

Longitud d'ona

PENDENT

Nombre de fotogrames

PENDENT

Inverteix la direcció

PENDENT