4.5. Reducció de soroll

4.5.1. Resum

Un simple filtre GEGL per reduir soroll.

4.5.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraReducció del soroll....

4.5.3. Opcions

Figura 17.34. Opcions del filtre Reducció del soroll

Opcions del filtre Reducció del soroll

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Força

Augmentant la força disminueix el soroll i augmenta el difuminat: busqueu l'avinença mitjançant el visionat en el llenç.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.5.4. Exemple

Original

Filtre aplicat. Força = 5