4.5. Reducció de soroll

4.5.1. Resum

Un simple filtre GEGL per a reduir soroll.

4.5.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraReducció del soroll....

4.5.3. Opcions

Figura 17.40. Opcions del filtre Reducció del soroll

Opcions del filtre Reducció del soroll

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Força

Augmentant la força disminueix el soroll i augmenta el difuminat: busqueu l'avinença mitjançant el visionat en el llenç.

4.5.4. Exemple

Original

Filtre aplicat. Força = 5