13.12. Projecta sobre un objecte

13.12.1. Resum

Figura 17.316. El filtre «Projecta sobre un objecte» aplicat a una fotografia

El filtre «Projecta sobre un objecte» aplicat a una fotografia

Original

El filtre «Projecta sobre un objecte» aplicat a una fotografia

Aplica «Projecta sobre un objecte»


Aquest filtre projecta una imatge a un objecte que pot ser un pla, una esfera, un cub o un cilindre.

13.12.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaProjecta sobre un objecte….

13.12.3. Opcions

13.12.3.1. Previsualització

Aquesta previsualització té diferents possibilitats:

Previsualització!

La previsualització és automàtica per a algunes opcions però cal prémer aquest botó per a actualitzar-la després de modificar molts altres paràmetres.

Quan el punter del ratolí està sobre la previsualització i la pestanya Llum està seleccionada, adquireix la forma de mà petita que agafa el punt blau, marca l'origen de la font de llum i la desplaça. Aquest punt blau pot no ser visible si la font de llum té una configuració negativa de X i Y en la pestanya Llum.

Redueix, Amplia

Els botons d'ampliació permeten engrandir o reduir la imatge en la previsualització. Aquesta acció és molt limitada, però pot ser útil en el cas d'una imatge gran.

Mostra una previsualització de filferro

Posa una quadrícula sobre la previsualització per a facilitar desplaçaments i rotacions. Funciona bé en un pla.

Actualitza en directe la previsualització

Per a tenir la previsualització funcionant com sempre.

13.12.3.2. Opcions generals

Figura 17.317. Opcions generals del filtre «Projecta sobre un objecte»

Opcions generals del filtre «Projecta sobre un objecte»

Projecta sobre

Aquesta llista desplegable permet seleccionar l'objecte sobre el qual s'hi projectarà la imatge. Pot ser un Pla, una Esfera, un Cub o un Cilindre.

Fons transparent

Aquesta opció fa la imatge transparent al voltant de l'objecte. Si no se selecciona, el fons s'omple amb el color del fons actual.

Enrajola amb la imatge original

Quan es mou l'objecte pla i es desplaça amb les opcions de la pestanya Orientació, una part de la imatge es torna buida. Marcant aquesta opció, la còpia de la imatge original omplirà aquest espai buit. Pel que sembla no funciona amb els altres objectes.

[Nota] Nota

Aquesta opció només funciona amb el «Pla».

Crea una imatge nova

Quan aquesta opció està marcada, es crea una imatge nova amb el resultat de l'aplicació del filtre, preservant així la imatge original.

Habilita el suavitzat

Marca aquesta opció per a atenuar el desagradable efecte dentat de les vores. Quan es marca, apareixen dos paràmetres:

Profunditat

Defineix la qualitat del suavitzat, en detriment de la velocitat d'execució.

Llindar blanc i negre

Defineix els límits del suavitzat, que es deté quan la diferència del valor entre els píxels esdevé inferior al valor indicar.

13.12.3.3. Llum

Figura 17.318. Opcions (Llum) de «Projecta sobre un objecte»

Opcions (Llum) de «Projecta sobre un objecte»

Paràmetres de la llum
Tipus de font de llum

En aquesta llista desplegable, podeu seleccionar entre Punt de llum, Llum direccional i Sense llum.

Color de la font de llum

Premeu aquest botó per a obrir el diàleg del Selector de color.

Posició

Si el «Punt de llum» està seleccionat, podeu controlar la Posició de la font de llum (el punt blau), segons les coordenades X, Y i Z.

Si la «Llum direccional» està seleccionada, els paràmetres X, Y i Z controlen el «Vector de direcció» (l'efecte no és evident).

13.12.3.4. Material

Figura 17.319. Opcions (Material) de «Projecta sobre un objecte»

Opcions (Material) de «Projecta sobre un objecte»

Nivells d'intensitat
Ambient

Quantitat de color original per a mostrar on la llum no hi cau directament. És la llum ambiental.

Difusió

Intensitat del color original quan l'il·lumina una font de llum.

Reflexió
Difusió

Els valors més alts fan que l'objecte reflecteixi més llum (sembla més brillant).

Especular

Controla la intensitat del ressaltat.

Ressaltat

Els valors més alts focalitzen més els ressaltats.

13.12.3.5. Orientació

Figura 17.320. Opcions (Orientació) de «Projecta sobre un objecte»

Opcions (Orientació) de «Projecta sobre un objecte»

Posició

Aquests tres lliscadors i les seves caselles d'entrada permeten variar la posició de l'objecte en la imatge, segons les coordenades X, Y i Z del cantó superior esquerre de l'objecte.

Rotació

Aquests tres lliscadors fan girar l'objecte respectivament al voltant dels eixos X, Y i Z.

13.12.3.6. Cub

Aquesta pestanya només apareix quan se selecciona l'objecte cub.

Figura 17.321. Opcions (Cub) de «Projecta sobre un objecte»

Opcions (Cub) de «Projecta sobre un objecte»

Aparellar diferents imatges en les cares del cub

El nom d'aquesta funció s'auto explica: podeu seleccionar una imatge per a cada costat del cub. Aquestes imatges han d'estar presents a la pantalla quan s'executa el filtre projecta sobre un objecte.

Escala

Els tres lliscadors X, Y i Z permeten canviar la mida de cada dimensió X, Y i Z del cub.

13.12.3.7. Cilindre

Aquesta pestanya només apareix quan se selecciona l'objecte cilindre.

Figura 17.322. Opcions (Cilindre) de «Projecta sobre un objecte»

Opcions (Cilindre) de «Projecta sobre un objecte»

Imatges de la part de dalt de les cares

El nom d'aquesta funció s'auto explica. Les imatges han d'estar presents en la pantalla quan s'executa el filtre projecta sobre un objecte.

Mida
Radi

Aquest lliscador i la seva casella d'entrada permeten controlar el diàmetre del cilindre. Malauradament, aquesta configuració funciona en la imatge projectada sobre el cilindre i es torna a mostrejar aquesta imatge per a adaptar-la a la nova mida del cilindre. Seria millor tenir la possibilitat d'ajustar la mida del cilindre abans de projectar, així es podria projectar una imatge sencera.

Longitud

Controla la longitud del cilindre.