4.8. Capgira una imatge

Feu servir aquesta opció quan necessiteu que la persona d'una foto miri en l'altra direcció, o necessiteu que la part superior de la imatge sigui la inferior. Useu EinesEines de transformacióCapgira, o useu el botó en la caixa d'eines. Després de seleccionar l'eina Capgira de la caixa d'eines, feu clic dins del llenç. Els controls de l'acoblable en les opcions de l'eina, us permeten canviar entre els modes horitzontal i vertical.

Figura 3.35. Menú de «Capgira una imatge»

Menú de «Capgira una imatge»

Després de seleccionar l'eina de capgirament de la caixa d'eines, feu clic en el llenç. L'eina capgira la imatge horitzontalment. Feu servir el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Useu el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Si encara no es mostra en el plafó sota la caixa d'eines, feu doble clic en el botó de la caixa d'eines. També podeu usar la tecla Ctrl per a canviar entre horitzontal i vertical.

En les imatges següents, es mostren tots els capgiraments possibles:

Figura 3.36. Imatge d'exemple de capgirament

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge font

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada verticalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontal i verticalment