4.4. Diàleg de les plantilles

Figura 15.71. El diàleg de les plantilles

El diàleg de les plantilles

Les plantilles són models per a un format d'imatge que pot ser creat. El GIMP ofereix moltes plantilles i se'n poden crear de pròpies. Quan es crea una nova imatge, es pot accedir a una llista de les plantilles existents però no es poden gestionar. El diàleg de les «Plantilles» permet gestionar-les totes.

4.4.1. Activa el diàleg

El diàleg de les «Plantilles» és un diàleg acoblable; consulteu la secció Secció 2.3, «Diàlegs i acobladors» per a obtenir ajuda sobre el seu ús.

Podeu accedir-hi:

  • des del menú de la imatge: FinestresDiàlegs acoblablesPlantilles.

  • des del menú d'un altre diàleg acoblable i fent clic sobre i seleccionant Afegeix una pestanyaPlantilles.

4.4.2. Ús del diàleg de les plantilles

Es selecciona una plantilla simplement fent clic en una de les icones. Fer clic dret fa aparèixer un menú local amb les mateixes funcions que els botons.

4.4.2.1. Mode Graella i mode Llista

En el menú de la pestanya del diàleg de les «Plantilles», podeu triar entre Visualitza com a graella i Visualitza com una llista. En mode graella, les plantilles es mostren en una taula d'icones idèntiques (tret que s'hagi assignat una icona en particular, com es veurà més endavant). Només es mostra el nom de la plantilla seleccionada. En mode llista, les plantilles s'alineen verticalment; les icones són idèntiques i es mostren tots els noms.

En aquest menú de la pestanya, l'opció Previsualitza la mida permet canviar la mida de les icones.

[Suggeriment] Suggeriment

Ctrl+F obre un camp de cerca. Consulteu Visualitza com a llista; Visualitza com a graella

4.4.2.2. Botons a la part inferior

Els botons de la part inferior del diàleg permeten operar sobre les plantilles de diverses maneres:

Crea una imatge nova a partir de la plantilla seleccionada

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg Crea una imatge nova segons el model de la plantilla seleccionada.

Crea una plantilla nova

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg Plantilla nova, idèntic al diàleg Edita la plantilla, que veurem més a baix.

Duplica la plantilla seleccionada

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg Edita la plantilla, que veurem ara.

Edita la plantilla seleccionada

Fent clic en aquest botó, s'obre el diàleg Edita la plantilla.

Elimina la plantilla seleccionada

Endevina què

[Suggeriment] Suggeriment

Cada plantilla es desa en un fitxer templaterc en el vostre directori personal del GIMP. Si voleu restaurar alguna plantilla eliminada, es poden copiar o afegir les entrades de la plantilla en el vostre fitxer des del fitxer mestre templaterc en el directori etc/gimp/2.0 del sistema de carpetes del GIMP.

4.4.3. Edita la plantilla

Figura 15.72. El diàleg Edita la plantilla

El diàleg Edita la plantilla

El diàleg us permet configurar les especificacions de la plantilla seleccionada.

Podeu accedir a aquest editor fent clic Edita la plantilla que trobareu en la finestra del diàlegPlantilles.

Opcions

Nom

En aquest quadre de text, podeu modificar el nom de la plantilla que es mostra.

Icona

En fer clic en aquesta icona, s'obre una llista d'icones. Podeu triar una d'elles per a il·lustrar el nom de la plantilla seleccionada.

Mida de la imatge

Aquí s'ajusta l'amplada i l'alçada de la imatge nova. La unitat per defecte és el píxel, però es pot canviar a una altra unitat si ho preferiu, utilitzant el menú adjunt. Si ho feu, tingueu en compte que la mida resultant del píxel determinarà la resolució X i Y (que es pot canviar en les opcions avançades) i la configuració de «Punt a Punt», que es pot canviar en el menú Visualitza.

[Nota] Nota

Tingueu en compte que cada píxel d'una imatge s'emmagatzema en la memòria. Si feu fitxers de grans dimensions amb un gran nombre de píxels, el GIMP necessitarà temps per a cada funció que apliqui a la imatge.

Botons Retrat/Paisatge

Aquests botons commuten entre els modes Retrat i Paisatge. El seu efecte és intercanviar els valors de l'amplada i l'alçada. Si les resolucions X i Y són diferents (en opcions avançades), llavors aquests valors també es poden intercanviar. A la dreta hi ha la mida de la imatge, també s'hi mostra la resolució i l'espai de color.

Opcions avançades

Figura 15.73. El diàleg d'«Opcions avançades»

El diàleg d'«Opcions avançades»


Aquestes opcions són interessants pels usuaris avançats.

Resolució X i Y

Aquests valors entren en joc per a la impressió: no afecten la mida de la imatge en píxels, sinó que determinen la seva mida en el paper quan s'imprimeix. També poden afectar la manera en com la imatge es mostra en el monitor: si «Punt a punt» està desactivat en el menú Visualitza, llavors, en una ampliació del 100%, el GIMP intentarà mostrar la imatge amb la mida i la resolució correcta. Però la visualització pot no ser exacta si no s'ha calibrat el monitor. Això es pot fer quan s'instal·la el GIMP o des de la pestanya de visualització en el diàleg preferències.

Espai de colors

Podeu crear una nova imatge tant en RGB com en escala de grisos. Podeu crear una imatge indexada directament d'aquesta manera, però per descomptat res impedeix convertir la imatge a mode indexada després d'haver-la creada.

Omple

Teniu quatre opcions pel color del fons de la imatge nova:

  • El color del Primer pla que trobareu en la caixa d'eines principal.

  • El color del Fons que trobareu en la caixa d'eines principal.

  • Blanc, el més utilitzat.

  • Transparent, si es tria aquesta opció, produeix un fons transparent per a la imatge. Es crea un canal alfa.

Comentari

Podeu escriure un comentari descriptiu aquí. El text s'adjuntarà a la imatge com un «paràsit», es desarà amb la imatge i amb alguns formats de fitxer (però no en tots).