5.17. Mostra la quadrícula

Mitjançant l'ús de l'ordre Mostra la quadrícula podeu activar i desactivar la visualització de la quadrícula. Quan l'habiliteu, la quadrícula cobreix la imatge i resulta més fàcil alinear els elements seleccionats de la imatge.

Podeu seleccionar la visualització predefinida per a la quadrícula en el diàleg Aparença de la finestra d'imatge.

[Suggeriment] Suggeriment

Consulteu també l'ordre Configura la quadrícula i l'ordre Ajusta a la quadrícula.

5.17.1. Activació l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb VisualitzaMostra la quadrícula.