Capítol 5. Obtenció d'imatges del GIMP

Sumari

1. Tipus d'imatges
2. Crear fitxers nous
3. Obrir fitxers
3.1. Obre el fitxer
3.2. Obre una ubicació
3.3. Obre un fitxer recent
3.4. Usar programes externs
3.5. Gestor de fitxers
3.6. Arrossega i deixa anar
3.7. Copia i enganxa
3.8. Navegador d'imatges

Aquest capítol va de com obtenir imatges del GIMP. Explica com crear imatges noves, com carregar imatges des de fitxers, com escanejar-les, i com fer captures de pantalla.

Abans de res, us introduirem en l'estructura general de les imatges al GIMP.

1. Tipus d'imatges

It is tempting to think of an image as something that corresponds with a single display window, or to a single file such as a JPEG file. In reality, however, a GIMP image is a complicated structure, containing a stack of layers plus several other types of objects: a selection mask, a set of channels, a set of paths, an "undo" history, etc. In this section we take a detailed look at the components of a GIMP image, and the things that you can do with them.

La propietat més bàsica d'una imatge és el seu mode. Hi ha tres modes possibles: RGB, escala de grisos i indexat. RGB són les inicials en anglès de vermell, verd i blau, i indica que cada punt de la imatge està representat per un nivell de «vermell», un nivell de «verd» i un nivell de «blau», representant una imatge a tot color. Cada canal de color té 256 nivells d'intensitat possibles. Per a més detalls, consulteu models de color

En una imatge d'escala de grisos, cada punt és representat per un valor de brillantor, que va des del 0 (negre) fins al 255 (blanc), amb valors intermedis que representen diferents nivells de gris.

Figura 5.1. Components dels modes de color RGB i CMY

Components dels modes de color RGB i CMY

En el mode color RGB, en barrejar vermell, verd i blau s'obté el blanc, que és el que succeeix en la vostra pantalla.

Components dels modes de color RGB i CMY

En el mode color CMY(K), barrejant cian, magenta i groc s'obté el negre, cosa que succeeix si s'imprimeix sobre un paper blanc. Les impressores utilitzen realment els cartutxos negres per raons econòmiques i una millor renderització del color.


En essència, la diferència entre una imatge en escala de grisos i una imatge en RGB és el nombre de «canals de color»: una imatge en escala de grisos en té un; una imatge RGB en té tres. Una imatge RGB es pot entendre com tres imatges en escala de grisos superposades, una de color vermell, una altra de verd i una altra de blau.

En realitat, tant les imatges RGB com en escala de grisos tenen un canal de color addicional, anomenat el canal alfa, que representa l'opacitat. Quan el valor del canal alfa d'una capa és zero en un cert lloc, la capa és completament transparent en aquest lloc (s'hi pot veure a través), i el color en aquest lloc el determina el que hi hagi a sota. Quan l'alfa és màxim (255), la capa és opaca (no podeu veure-hi a través seu), i el color el determina el color de la capa. Valors intermedis d'alfa corresponen a graus de transparència/opacitat: el color en el lloc és proporcional a la barreja de color de la capa i del color que hi hagi a sota.

Figura 5.2. Exemple d'una imatge en mode RGB i en mode escala de grisos

Exemple d'una imatge en mode RGB i en mode escala de grisos

Una imatge en mode RGB, amb els canals corresponents vermell, verd i blau.

Exemple d'una imatge en mode RGB i en mode escala de grisos

Una imatge en mode escala de grisos, amb el canal corresponent a la lluminositat.


En el GIMP, en tots els canals de color, inclòs el canal alfa, els valors possibles tenen un interval depenent de la precisió de la imatge: de 0 a 255 per a una profunditat de color de 8 bits. El GIMP ara pot carregar imatges de 16 i 32 bits, i aquest interval pot ser molt més gran.

Figura 5.3. Exemple d'una imatge amb el canal alfa

Exemple d'una imatge amb el canal alfa

Canal vermell

Exemple d'una imatge amb el canal alfa

Canal verd

Exemple d'una imatge amb el canal alfa

Canal blau

Exemple d'una imatge amb el canal alfa

El canal alfa mostra l'àrea de la imatge que és transparent.

Exemple d'una imatge amb el canal alfa

Una imatge en color en mode RGB amb un canal alfa.


El tercer tipus, les imatges indexades, és una mica més complicat d'entendre. En una imatge indexada, només s'usa un conjunt limitat de colors discrets, generalment 256 o menys (per tant, aquest mode indexat només es pot aplicar a imatges amb precisió de 8 bits). Aquests colors formen un «mapa de colors» de la imatge, i a cada punt de la imatge se li assigna un color d'aquest mapa de colors. Les imatges indexades tenen l'avantatge de poder ser representades dins d'un ordinador consumint relativament poca memòria, i en els vells temps (fa uns deu anys) el seu ús era molt comú. Amb el pas del temps són cada vegada menys usades, però continuen sent prou importants per ser admeses pel GIMP. (A més, hi ha uns quants tipus importants de manipulacions d'imatges que són més fàcils d'implementar amb imatges indexades que amb imatges de color continu RGB.)

Alguns tipus de fitxers usats comunament (incloent-hi GIF i PNG) produeixen imatges indexades quan s'obren en el GIMP. Moltes de les eines del GIMP no funcionen molt bé amb imatges indexades, i molts filtres no funcionen en absolut, a causa del nombre limitat de colors disponibles. Per això, generalment és convenient convertir una imatge al mode RGB abans de treballar-hi. Si cal, podeu reconvertir-la al mode indexat quan estigueu preparats per a desar-la

En el GIMP és fàcil convertir una imatge d'un mode a un altre, usant l'ordre Mode del menú Imatge. Per descomptat, en alguns tipus de conversions (de RGB a escala de grisos o indexat, per exemple) es perd informació que no es pot recuperar convertint en la direcció inversa.

[Nota] Nota

Si tracteu d'usar un filtre en una imatge, i aquest apareix gris en el menú, generalment la causa és que la imatge (o, més específicament, la capa) en la qual treballeu és del tipus incorrecte. Molts filtres no es poden usar en imatges indexades. Alguns només es poden usar en imatges RGB, o només en imatges en escala de grisos. Alguns també requereixen la presència o l'absència d'un canal alfa. Generalment, la solució és convertir la imatge a un tipus diferent, normalment a RGB.