5.2. Camins

Figura 14.170. Eina camins

Eina camins

L'eina camins permet crear seleccions complexes anomenades corbes de Bézier, una mica com la Selecció lliure però amb total adaptació de les corbes vectorials. Podeu editar la corba, pintar-la, desar-la, importar-la i exportar-la. També s'utilitzen els camins per crear figures geomètriques. Els camins tenen el seu propi quadre de diàleg: Diàleg.

5.2.1. Activació de l'eina

Podeu obtenir aquesta eina de diverses maneres:

  • In the main menu through ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon: in the Toolbox.

  • By using the B keyboard shortcut.

5.2.2. Tecles modificadores (per defecte)

[Nota] Nota

L'ajuda dels missatges emergents és a la part inferior de la finestra de la imatge, és per ajudar amb totes aquestes tecles.

Maj

Aquesta tecla té diverses funcions depenent del context. Mireu les opcions per tenir més detalls.

Ctrl ; Alt

Hi ha tres maneres disponibles per treballar amb l'eina camins: Disseny,Edita i Moure. La tecla Ctrl alterna entre Disseny i Edita. La tecla Alt (o Ctrl+Alt) alterna entre Disseny i Moure.

5.2.3. Opcions

Figura 14.171. «Camí» opcions de l'eina

«Camí» opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode disseny

Per defecte, aquesta eina es troba a mode Disseny. Dibuixeu el camí fent clic successivament. Podeu moure els punts de control fent clic a sobre i arrossegant-los. Entre els punts de control hi ha segments.

Els números són passos per dibuixar dos segments d'un camí recte.

Els segments corbats es poden fer fàcilment arrossegant un segment o un node nou. Les fletxes blaves indiquen corba. Apareixen dues petites nanses que es poden arrossegar per doblegar la corba.

[Suggeriment] Suggeriment

Per tancar ràpidament la corba, premeu la tecla Ctrl i feu clic a l'altre extrem del camí. En versions anteriors era possible canviar una selecció del camí fent clic. Ara cal utilitzar Crea la selecció des del camí o el botó Camí cap a la selecció en el diàleg del camí.

[Suggeriment] Suggeriment

Per defecte, dues nanses treballen simètricament. Deixeu anar el botó del ratolí per moure les nanses de forma individual. La tecla Maj restaura la simetria de les nanses un altre cop.

Several functions are available in Design mode:

Inseriu un nou node: quan premeu Ctrl i passeu el punter del ratolí sobre el camí existent, el punter canvia al signe '+'. En fer clic, es crearà un nou node de camí en el camí.

Moure un o diversos nodes: en un node, el punter del ratolí es converteix en una creu de 4 fletxes. Podeu fer clic i arrossegar-lo. Podeu seleccionar diversos nodes amb Maj-i-clic, i moure'ls fent clic-i-arrossega. Polsant Ctrl+Alt podeu moure tot el camí, com una selecció.

Modifying handles: You have to Edit a node first. A handle appears. Drag it to bend the curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.

Modify segment: When the mouse pointer moves over a segment, it turns to a 4-arrows cross. Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.

Afegiu un subcamí nou: quan premeu Ctrl i passeu el punter del ratolí fora del camí existent, el punter comença a mostrar un quadrat. En fer clic, s'iniciarà un subcamí que no està connectat a altres corbes, però es considera una part del camí.

Mode edició

Edit performs functions which are not available in Design mode. With this mode, you can work only on the existing path. When the mouse pointer is not on the path, the pointer changes to a small crossed circle and you can not do any path editing.

Afegir un segment entre dos nodes: feu clic sobre un node en un extrem del camí per activar-lo. Assenyaleu un altre node per unir els dos nodes. El punter es converteix en un símbol d'unió. Feu clic al node per connectar els dos nodes.

Remove a segment from a path: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a segment. The mouse pointer turns to a "-" sign. Click to delete the segment.

Add a node to a path: point to a segment. Pointer turns to "+"". Click where you want to place the new control point.

Remove a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a node. Pointer turns to "-"". Click to delete the node.

Afegir una nansa a un node: seleccioneu un node. El punter es torna una petita mà. Arrossegueu el node: apareix una nansa. Amb la tecla Maj, es poden posar nanses simètriques.

Remove a handle from a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a handle. The pointer doesn't turn to the expected "-"" and remains a hand. Click to delete the handle.

[Atenció] Atenció

There is no warning before removing a node, segment or a handle.

Mode moure

el mode Moure permet moure un o tots els components d'un camí. Feu clic al camí i arrossegueu.

If you have several components, only the selected one is moved. If you click and drag outside the path, all components are moved. Pressing the Shift key toggles between moving all components and selected components only.

Poligonal

Amb aquesta opció els segments són rectes. No hi ha nanses i no es poden crear nous segments.

Crea una selecció des del camí

This button allows creation of a selection that is based on the path in its present state. This selection is marked with the usual "marching ants". Note that the path is still present: the current tool is still the path tool and you can modify this path without modifying the selection that has become independent. If you change tools, the path becomes invisible, but it persists in the Paths dialog and you can re-activate it.

Si el camí no està tancat, el GIMP el tancarà amb una línia recta.

As the help pop-up tells, pressing Shift when clicking on the button will add the new selection to an already existing one. Pressing Ctrl will subtract the selection from the pre-existing selection, and the Shift+Ctrl key combination will intersect the two selections.

Fill path

This lets you fill an enclosed path with a solid color or pattern.

Traça el camí

See Secció 3.21, «Pinta el camí» and Secció 5, « Camins ».

Veure el concepte del «Camí».