5.2. Camins

Figura 14.167. Eina camins

Eina camins

L'eina camins permet crear seleccions complexes anomenades corbes de Bézier, una mica com la Selecció lliure però amb total adaptació de les corbes vectorials. Podeu editar la corba, pintar-la, desar-la, importar-la i exportar-la. També s'utilitzen els camins per crear figures geomètriques. Els camins tenen el seu propi quadre de diàleg: Diàleg.

5.2.1. Activació de l'eina

Podeu obtenir aquesta eina de diverses maneres:

  • En el menú imatge a Camins,

  • Si feu clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • o utilitzant la tecla drecera B.

5.2.2. Tecles modificadores (per defecte)

[Nota] Nota

L'ajuda dels missatges emergents és a la part inferior de la finestra de la imatge, és per ajudar amb totes aquestes tecles.

Maj

Aquesta tecla té diverses funcions depenent del context. Mireu les opcions per tenir més detalls.

Ctrl ; Alt

Hi ha tres maneres disponibles per treballar amb l'eina camins: Disseny,Edita i Moure. La teclaCtrl alterna entre Disseny i Edita. LaAlt (o Ctrl+Alt) alterna entre Disseny i Moure.

5.2.3. Opcions

Figura 14.168. Camí opcions de l'eina

Camí opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode disseny

Per defecte, aquesta eina es troba a mode Disseny. Dibuixeu el camí fent clic successivament. Podeu moure els punts de control fent clic a sobre i arrossegant-los. Entre els punts de control hi ha segments.

Els números són passos per dibuixar dos segments d'un camí recte.

Els segments corbats es poden fer fàcilment arrossegant un segment o un node nou. Les fletxes blaves indiquen corba. Apareixen dues petites nanses que es poden arrossegar per doblegar la corba.

[Suggeriment] Suggeriment

Per tancar ràpidament la corba, premeu la tecla Ctrl i feu clic a l'altre extrem del camí. En versions anteriors era possible canviar una selecció del camí fent clic. Ara cal utilitzar Crea la selecció des del camí o el botó Camí cap a la selecció en el diàleg del camí.

[Suggeriment] Suggeriment

Per defecte, dues nanses treballen simètricament. Deixeu anar el botó del ratolí per moure les nanses de forma individual. La teclaMaj restaura la simetria de les nanses un altre cop.

Diverses funcions estan disponibles d'aquesta manera:

Inserting a new node: When you press Ctrl and hover the mouse pointer over the existing path, the mouse pointer changes to the '+' sign. Clicking will create a new path node in the hovered point of the path.

Moving one or several nodes: On a node, the mouse pointer becomes a 4-arrows cross. You can click and drag it. You can select several nodes by Shift and click and move them by click and drag. Pressing Ctrl+Alt allows to move all the path, as a selection.

Modifying handles: You have to Edit a node before. A handle appears. Drag it to bend the curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.

Modify segment: When the mouse pointer goes over a segment, it turns to a 4-arrows cross. Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.

Adding a new subpath: When you press Ctrl and hover the mouse pointer outside the existing path, the mouse pointer starts displaying a square. Clicking will start a subpath that isn't connected to other curves, but is considered a part of the path.

Mode edició

Edita realitza funcions que no estan disponibles a mode Disseny. D'aquesta manera podeu treballar només en el camí existent. A més, el punter és un petit cercle barrat i no s'hi pot fer res.

Afegir un segment entre dos nodes: feu clic sobre un node en un extrem del camí per activar-lo. Assenyaleu un altre node per unir els dos nodes. El punter es converteix en un símbol d'unió. Feu clic al node per connectar els dos nodes.

Suprimir un segment d'un camí: mentre premeu la combinació de la tecla Maj+Ctrl, assenyaleu un segment. El punter canvia a -. Feu clic per eliminar el segment.

Afegir un node a un camí: assenyaleu un segment. El punter canvia a +. Feu clic on voleu col·locar el nou punt de control.

Eliminar un node: mentre premeu la combinació de la tecla Maj+Ctrl assenyaleu un node. El punter canvia a -. Feu clic per eliminar el node.

Afegir una nansa a un node: seleccioneu un node. El punter es torna una petita mà. Arrossegueu el node: apareix una nansa. Amb la tecla Maj, es poden posar nanses simètriques.

Retirar una nansa d'un node: mentre premeu la combinació de la tecla Maj+Ctrl assenyaleu una nansa. El punter no canvia a - i segueix sent una mà. Feu clic per eliminar la nansa.

[Atenció] Atenció

Cap advertència abans d'eliminar un node, un segment o una nansa.

Mode moure

el mode Moure permet moure un o tots els components d'un camí. Feu clic al camí i arrossegueu.

Si hi ha diversos components, només es mou el que està seleccionat. Si feu clic i arrossegueu fora del camí, tots els components es mouen. Amb la tecla Maj podeu forçar l'eliminació de tots els components.

Poligonal

Amb aquesta opció els segments són rectes. No hi ha nanses i no es poden crear nous segments.

Crea una selecció des del camí

Aquest botó permet crear una selecció que es basa en el camí en el seu estat actual. Aquesta selecció està marcada pel caminet de formiguetes. Observeu que encara hi ha el camí: l'eina actual segueix sent l'eina camí i pot modificar aquest camí sense modificar la selecció que s'ha tornat independent. Si es canvia d'eina, el camí es fa invisible però es manté en el diàleg del camí i es pot reactivar.

Si el camí no està tancat, el GIMP el tancarà amb una línia recta.

Tal com indica la descripció, premeu Maj quan feu clic sobre el botó hi afegirà la nova selecció a una existent. Premeu la tecla Ctrl per treure la selecció de la selecció existent. Amb la combinació Maj+Ctrl es creuaran les dues seleccions.

Marca el camí

En versions anteriors, aquesta funció només estava disponible al submenú Edita del menú imatge. Ara també s'hi pot accedir a través d'aquest botó. Veure Secció 3.21, “Pinta el camí” i Secció 5, “ Camins.

Veure el concepte del Camí.