6.9. Ombra llarga

6.9.1. Panoràmica

Aquest filtre basat en GEGL va aparèixer amb el GIMP 2.10.6. Simplifica la creació d'ombres llargues en diversos estils visuals.

6.9.2. Activeu el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresLlums i ombresOmbra llarga....

Aquest filtre requereix que la capa seleccionada tingui un canal alfa.

6.9.3. Opcions

Figura 17.133. Opcions del filtre «Ombra llarga»

Opcions del filtre «Ombra llarga»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Estil
Original: la capa de text és Menús/capa/Capa per a la mida de la imatge

Podeu utilitzar diferents estils Finit que és per defecte, Infinit , Esvaïment i Esvaïment (longitud fixa) .

Figura 17.134. Exemples d'opcions «Estil»

Exemples d'opcions «Estil»
Finit (per defecte)
Exemples d'opcions «Estil»
Infinit
Exemples d'opcions «Estil»
Esvaïment
Exemples d'opcions «Estil»
Esvaïment (longitud fixa); longitud = 30

Angle

Angle de l'ombra, en graus.

Angle = 110°
Longitud

Longitud de l'ombra en píxels. Només disponible quan l'Estil està configurat com a Finit o Esvaïment (durada fixa).

Longitud = 30
Punt mig

L'ombra esvaeix el punt mig. Només disponible quan l'Estil està configurat com a Esvaïment o Esvaïment (durada fixa).

Color

You can choose the color of the shadow here. Just click on the color swatch, and select a color when the color selector pops up, or use the eye-dropper to pick a color from the image.

Composició

La «Composició de la sortida» selecciona com es determinarà la sortida d'aquest filtre. Hi ha tres opcions:

  • Ombra més imatge sortirà tant la imatge d'entrada com l'ombra creada. És la predeterminada.

  • Només ombra només sortirà l'ombra creada.

  • Ombra menys imatge sortirà l'ombra creada però resta l'àrea oculta per la imatge.

Figura 17.135. Exemples d'opcions «Composició»

Exemples d'opcions «Composició»

Només ombra

Exemples d'opcions «Composició»

Ombra menys imatge