4.5. Punt flotant

L'ordre Flotant converteix una selecció normal en una «selecció flotant».

Una selecció flotant (a vegades anomenada una «capa flotant») és un tipus de capa temporal que és similar en la funció a una capa normal, excepte que abans de poder tornar a treballar en qualsevol altra capa de la imatge, una selecció flotant s'ha d'ancorar. Això és, heu d'unir-la a una capa normal (no flotant), generalment la capa original (la que estava activa prèviament), per exemple, fent clic sobre la imatge de fora de la selecció flotant (vegeu més avall).

[Important] Important

No podeu dur a terme cap operació en altres capes mentre la imatge tingui una selecció flotant!

Podeu usar diverses operacions per canviar les dades de la imatge en una selecció flotant. Només pot haver-hi una selecció flotant en una imatge alhora.

[Suggeriment] Suggeriment

Si mostreu les vores de la capa amb l'ordre Mostra el marc de la capa, podríeu tenir dificultats per a seleccionar una àrea precisa de la imatge que vulgueu en una capa. Per evitar aquest problema, podeu fer una selecció rectangular, transformar-la en una selecció flotant i ancorar-la a una capa nova. Llavors simplement elimineu la capa original.

En les primeres versions del GIMP, les seleccions flotants es van utilitzar per a fer operacions sobre una part limitada d'una imatge. Ara podeu fer això més fàcilment amb les capes, però encara es pot usar d'aquesta manera per treballar amb les imatges.

4.5.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb SeleccionaSelecció flotant,

  • o amb la drecera de teclat Maj+Ctrl+L.

4.5.2. Crear una selecció flotant automàticament

Algunes operacions sobre la imatge creen una selecció flotant automàticament:

  • Les operacions d'«enganxar», Memòria intermèdia: Enganxa amb nom, Enganxa o Enganxa en, també creen una selecció flotant.

  • A més, les eines de transformació, Capgira, Inclina, Ajusta la mida, Gira i Perspectiva creen una selecció flotant quan s'usen sobre una selecció, en lloc d'una capa. Quan el mode Afectar és Transforma la capa i ja existeix una selecció, aquestes eines transformen la selecció i creen una selecció flotant amb el resultat. Si no existeix una selecció, transformen la capa activa i no creen una selecció flotant. (Si el mode Afectar és Transforma la selecció, tampoc no creen una selecció flotant.)

  • En fer clic i arrossegar una selecció mentre premeu les tecles Ctrl+Alt (consulteu la Secció 2.1, «Moure una selecció») també creeu automàticament una selecció flotant.

4.5.3. Ancorar la selecció flotant

Podeu ancorar una selecció flotant de diferents maneres:

  • Podeu ancorar la selecció flotant a la capa activa de la qual procedeix la selecció. Per fer això, feu clic en qualsevol lloc sobre la imatge excepte sobre la selecció flotant. Això fusiona la selecció flotant amb la capa activa.

  • També podeu usar l'ordre Ancora la capa (Ctrl+H).

  • You can also anchor the floating selection to the current layer by clicking on the anchor button Anchor the floating Layer of the Layers dialog, that appears, since GIMP-2.10.18, when the floating selection is created, instead of the default Merge layers icon.

  • Si creeu una Capa nova mentre hi ha una selecció flotant, aquesta s'ancorarà en la capa acabada de crear.