11.7. Fotocòpia

11.7.1. Panoràmica

Figura 17.212. Exemple del filtre «Fotocòpia»

Exemple del filtre «Fotocòpia»

Imatge original

Exemple del filtre «Fotocòpia»

Després d'aplicar el filtre «Fotocòpia»


Aquest filtre modifica la capa activa o selecció perquè es vegi com una fotocòpia en blanc i negre, com si el tòner transferit depengués de la foscor relativa d'una regió en particular. Això s'aconsegueix enfosquint les zones de la imatge més fosques, i renderitzant en blanc els altres píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu utilitzar aquest filtre per a millorar la nitidesa de la imatge. Feu una còpia de la capa activa i utilitzeu el filtre a la còpia. Ajusteu el Mode capa a Multiplicar i ajusteu el lliscador d'opacitat per a obtenir el millor resultat.

11.7.2. Activació del filtre

Podeu accedir al filtre des del menú FiltresArtisticFotocòpia....

11.7.3. Opcions

Figura 17.213. Opcions del filtre «Fotocòpia»

Opcions del filtre «Fotocòpia»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi de la màscara

Aquest paràmetre controla la mida del píxel del voltant, sobre el qual calcula la intensitat mitjana i decideix si l'enfosqueix o no. Els valors alts produeixen àrees negres molt fosques que voregen les àrees blanques, i produeixen zones negres menys detallades. Els valors baixos donen com a resultat menys intensitat del tòner i més detalls a tot arreu.

Nitidesa

Amb aquesta opció, es pot ajustar la nitidesa de la fotocòpia, de 0,0 a 1.0.

Percentatge de negre

Aquest paràmetre controla la quantitat de color negre afegit a la imatge. Els valors més baixos fan les transicions més suaus a les àrees fosques i les línies negres més fines i menys evidents. Els valors més alts fan línies més gruixudes, més fosques i a vegades dentades. Els valors mitjans funcionen millor. Els valors van de 0,0 a 1.0.

Percentatge de blanc

Aquest paràmetre augmenta el percentatge de píxels blancs.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.