2. Iniciar el GIMP per primera vegada

Quan executeu el GIMP per primera vegada, es fan una sèrie de passos per configurar les opcions i les carpetes. El procés de configuració crea una subcarpeta a la carpeta personal de l'usuari anomenada .gimp-2.8. Tota la informació de la configuració es desa en aquest directori. Si s'elimina o es canvia de nom aquest directori, el GIMP repeteix el procés inicial de configuració, creant un directori nou .gimp-2.8. Feu servir aquest recurs per explorar diferents opcions de configuració sense destruir la instal·lació existent, o per recuperar-la si se us fan malbé els fitxers de configuració.

2.1. Per acabar...

Donarem uns consells abans de començar: primer, el GIMP proporciona uns consells, que podeu llegir amb l'ordre del menú AjudaConsell del dia. Aquests consells proporcionen informació bastant útil que no és fàcil d'aprendre experimentant i que val la pena llegir. Segon, si en algun moment intenteu fer alguna cosa i sembla que el GIMP deixi de funcionar sobtadament, la secció Desencallament podria ajudar-vos. Bon Gimping!