2. Configuration Folders

Quan executeu el GIMP per primera vegada, es fan una sèrie de passos per configurar les opcions i els directoris. El procés de configuració crea un directori a la carpeta personal de l'usuari anomenada GIMP, amb un subdirectori per versió, és a dir, GIMP/2.10. Tota la informació de la configuració es desa en aquest directori. Si s'elimina o es canvia de nom aquest directori, el GIMP repeteix el procés inicial de configuració, creant un nou directori GIMP/2.10. Feu servir aquest recurs per explorar diferents opcions de configuració sense destruir la instal·lació existent, o per recuperar-la si els fitxers de configuració estan fets malbé.

La carpeta de configuració s'emmagatzemarà a:

2.1. Tips and Tricks

Donarem uns consells abans de començar: primer, el GIMP proporciona uns consells, que podeu llegir amb l'ordre del menú AjudaConsell del dia. Aquests consells proporcionen informació bastant útil que no és fàcil d'aprendre experimentant i que val la pena llegir. Segon, si en algun moment intenteu fer alguna cosa i sembla que el GIMP deixi de funcionar sobtadament, la secció Desencallament podria ajudar-vos. Bon Gimping!