5.11. Decalatge

5.11.1. Visió general

Figura 17.80. Exemple del filtre Decalatge

Exemple del filtre Decalatge

Imatge original

Exemple del filtre Decalatge

Aplicació del filtre «Decalatge»


Desplaça cada fila de píxels (horitzontal o vertical) de la capa activa o selecció, a una distància aleatòria i en un límit determinat.

5.11.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDecalatge....

5.11.3. Opcions

Figura 17.81. Opcions del filtre «Decalatge»

Opcions del filtre «Decalatge»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Decalatge

Amb aquesta opció, podeu establir el desplaçament màxim entre 1 i 200 píxels.

Esquerra: original .......... Dreta: desplaçament = 100 horitzontalment

Direcció del decalatge

Aquesta opció estableix la direcció horitzontal o vertical.

Llavor aleatòria

El canvi es fa a l'atzar. Podeu canviar la llavor.