5.9. Decalatge

5.9.1. Visió general

Figura 17.68. Exemple del filtre Decalatge

Exemple del filtre Decalatge

Imatge original

Exemple del filtre Decalatge

Aplicació del filtre Decalatge


Desplaça cada fila de píxels (horitzontal o vertical) de la capa activa o selecció, a una distància aleatòria i en un límit determinat.

5.9.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDecalatge....

5.9.3. Opcions

Figura 17.69. Opcions del filtre Decalatge

Opcions del filtre Decalatge

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Decalatge

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original..........Right: shift = 100 horizontally

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.