5.11. Decalatge

5.11.1. Visió general

Figura 17.74. Exemple del filtre Decalatge

Exemple del filtre Decalatge

Imatge original

Exemple del filtre Decalatge

Aplicació del filtre «Decalatge»


Desplaça cada fila de píxels (horitzontal o vertical) de la capa activa o selecció, a una distància aleatòria i en un límit determinat.

5.11.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDecalatge....

5.11.3. Opcions

Figura 17.75. Opcions del filtre «Decalatge»

Opcions del filtre «Decalatge»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Decalatge

Amb aquesta opció, podeu establir el desplaçament màxim entre 1 i 200 píxels.

Esquerra: original .......... Dreta: desplaçament = 100 horitzontalment

Direcció del decalatge

Aquesta opció estableix la direcció horitzontal o vertical.

Llavor aleatòria

El canvi es fa a l'atzar. Podeu canviar la llavor.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.