5.9. Decalatge

5.9.1. Visió general

Figura 17.70. Exemple del filtre Decalatge

Exemple del filtre Decalatge

Imatge original

Exemple del filtre Decalatge

Aplicació del filtre Decalatge


Desplaça cada fila de píxels (horitzontal o vertical) de la capa activa o selecció, a una distància aleatòria i en un límit determinat.

5.9.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDecalatge....

5.9.3. Opcions

Figura 17.71. Opcions del filtre Decalatge

Opcions del filtre Decalatge

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Decalatge

Amb aquesta opció, podeu establir el desplaçament màxim entre 1 i 200 píxels.

Esquerra: original .......... Dreta: desplaçament = 100 horitzontalment

Direcció del decalatge

Aquesta opció estableix la direcció horitzontal o vertical.

Llavor aleatòria

El canvi es fa a l'atzar. Podeu canviar la llavor.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.