15.3. Semi-aplana

15.3.1. Resum

Aquest filtre ajuda als qui busquen una solució per suavitzar imatges indexades amb transparència. El format GIF indexat suporta la transparència completa (valor alfa 0 o 255), però no la semitransparent (1-254): els píxels semitransparents es transformaran en no transparents o totalment transparents, arruïnant el suavitzat que s'ha aplicat en el logo que voleu posar a la pàgina web.

Abans d'aplicar aquest filtre, cal saber el color de fons de la pàgina web. Utilitzeu la pipeta per determinar el color exacte que apareix com a color del primer pla a la caixa d'eines. Invertiu els colors de primer pla i els del fons, per tal que el color de fons sigui el mateix que el del Web.

El procés de semi-aplana combinarà el color del fons de la caixa d'eines amb el color de la capa (logo) en proporció els valors alfa, i reconstruirà un suavitzat correcte. Els píxels totalment transparents no agafaran color, els píxels molt transparents n'agafaran poc, i els poc transparents n'agafaran molt.

15.3.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresWebSemi-aplana. Està disponible si la imatge té un canal alfa (mireu Secció 7.33, «Afegeix canal alfa»). Sinó, apareix en gris.

15.3.3. Exemple

En l'exemple següent, el color del fons de la caixa d'eines és de color rosa i la imatge té vores difuminades en un fons transparent.

Figura 17.405. Exemple de semi-aplana

Exemple de semi-aplana

Color del fons actiu

Exemple de semi-aplana

Nivell d'ampliació al 800%


Es manté la transparència completa. Els píxels semitransparents s'acoloreixen de rosa en funció de la seva transparència (valor alfa). Aquesta imatge es barreja molt bé en el fons rosa de la pàgina web.

Figura 17.406. Aplicació del filtre semi-aplana

Aplicació del filtre semi-aplana

Resultat en format GIF, després d'aplicar el filtre.