13.9. Retalls de paper

13.9.1. Resum

Figura 17.297. Exemple del filtre Retalls de paper

Exemple del filtre Retalls de paper

Imatge original

Exemple del filtre Retalls de paper

Aplicació del filtre Retalls de paper


Aquest filtre talla la imatge (capa activa o selecció) en quadrats, i els mou perquè se solapin o se separin, més o menys. Fins i tot poden sortir del marc de la imatge.

13.9.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMapaRetalls de paper….

13.9.3. Opcions

Figura 17.298. Opcions del filtreRetalls de paper

Opcions del filtreRetalls de paper

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Tile Width/Height

Filter starts cutting image before it displaces pieces; so, piece size and number of pieces in horizontal (Width) and vertical (Height) directions must be convenient to image size.

When these options are linked, tiles are square.

Move rate

Aquest és el percentatge màxim de decalatge en relació a la mida dels costats dels quadres.

Embolica el voltant

A causa del moviment de les peces, algunes poden sobrepassar les vores de la imatge. Si es marca aquesta opció, les que surtin per un costat entraran pel costat oposat.

Fractional type

Després de tallar, poden quedar els píxels originals. Hi ha tres maneres de tractar-los:

Força

Els píxels restants també es tallaran.

Ignora

L'opció Tipus de fons no es té en compte i es mantenen els píxels restants.

Fons

Els píxels restants seran reemplaçats amb el tipus de fons definit en la següent secció.

Centrat

Si aquesta opció està marcada, les peces s'agrupen al centre de la imatge.

Tipus de fons

Podeu seleccionar el tipus de fons que s'utilitzarà, si el botó Fons està marcat entre sis opcions:

Imatge invertida

Els colors del fons s'invertiran (255-valor en cada canal de color).

Transparent

El fons serà transparent.

Imatge

Els colors del fons no es canvien. La imatge original és el fons.

Color

Remaining pixels will be replaced by the color you can select. Default is the Foreground color of toolbox. You can choose another color using the color dwell or the color picker.

Random seed

Tile displacement can be done at random.

Use the selection as input/Use the entire layer as input

If there is a selection, transformation will be done in the selection from the selected part of the image or from the entire layer.