13.9. Mosaic de paper

13.9.1. Resum

Figura 17.304. Exemple del filtre Retalls de paper.

Exemple del filtre Retalls de paper.

Imatge original

Exemple del filtre Retalls de paper.

Aplicació del filtre Retalls de paper


Aquest filtre talla la imatge (capa activa o selecció) en quadrats, i els mou perquè se solapin o se separin, més o menys. Fins i tot poden sortir del marc de la imatge.

13.9.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMapaMosaic de paper….

13.9.3. Opcions

Figura 17.305. Opcions del filtreMosaic de paper

Opcions del filtreMosaic de paper

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Amplada/Alçada de les rajoles

El filtre comença a tallar la imatge abans de desplaçar les peces; així, la mida i el nombre de peces en direcció horitzontal (Amplada) i vertical (Alçada) han de ser adequades per a la mida de la imatge.

Quan aquestes opcions estan enllaçades, les rajoles són quadrades.

Velocitat de moviment

Aquest és el percentatge màxim de decalatge en relació a la mida dels costats dels quadres.

Embolica el voltant

A causa del moviment de les peces, algunes poden sobrepassar les vores de la imatge. Si es marca aquesta opció, les que surtin per un costat entraran pel costat oposat.

Tipus fraccional

Després de tallar, poden quedar els píxels originals. Hi ha tres maneres de tractar-los:

Força

Els píxels restants també es tallaran.

Ignora

L'opció Tipus de fons no es té en compte i es mantenen els píxels restants.

Fons

Els píxels restants seran reemplaçats amb el tipus de fons definit en la següent secció.

Centrat

Si aquesta opció està marcada, les peces s'agrupen al centre de la imatge.

Tipus de fons

Podeu seleccionar el tipus de fons que s'utilitzarà si el botó Fons està marcat entre sis opcions:

Imatge invertida

Els colors del fons s'invertiran (255-valor en cada canal de color).

Transparent

El fons serà transparent.

Imatge

Els colors del fons no es canvien. La imatge original és el fons.

Color

Els píxels restants seran substituïts pel color que podeu seleccionar. El valor per defecte és el color del primer pla de la caixa d'eines. Podeu triar un altre color amb el mostrari de colors o el comptagotes.

Llavor aleatòria

El desplaçament de les rajoles es pot fer a l'atzar.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.