4.7. El veí simètric més proper

4.7.1. Resum

Aquest filtre difumina les vores que conserven les imatges. És molt eficaç per a reduir sorolls mantenint les arestes nítides.

Funciona comparant cada píxel amb els píxels veïns i per a 1 o 2 parells de píxels simètrics al voltant del centre.

4 parells simètrics

4.7.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraSimetria veïnal propera....

4.7.3. Opcions

Figura 17.37. Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

Radi, en píxels, de la regió de píxels quadrats. L'amplada i l'alçada d'aquesta regió és de radi*2+1:

Parells

Podeu seleccionar 1 o 2 parells: el nombre més alt conserva les característiques més fines.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

4.7.4. Exemple

Esquerra: original..............Dreta: filtre aplicat