4.7. El veí simètric més proper

4.7.1. Resum

Aquest filtre difumina les vores que conserven les imatges. És molt eficaç per a reduir sorolls mantenint les arestes nítides.

Funciona comparant cada píxel amb els píxels veïns i per a 1 o 2 parells de píxels simètrics al voltant del centre.

4 parells simètrics

4.7.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraSimetria veïnal propera....

4.7.3. Opcions

Figura 17.43. Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Opcions del filtre «Simetria veïnal propera»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi

Radi, en píxels, de la regió de píxels quadrats. L'amplada i l'alçada d'aquesta regió és de radi*2+1:

Parells

Podeu seleccionar 1 o 2 parells: el nombre més alt conserva les característiques més fines.

4.7.4. Exemple

Esquerra: original..............Dreta: filtre aplicat