4.7. El veí simètric més proper

4.7.1. Resum

Aquest filtre difumina les vores que conserven les imatges. És molt eficaç per reduir sorolls mantenint les arestes nítides.

Funciona comparant cada píxel amb els píxels veïns i per a 1 o 2 parells de píxels simètrics al voltant del centre.

4 parells simètrics

4.7.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraSimetria veïnal propera....

4.7.3. Opcions

Figura 17.37. Opcions del filtre Simetria veïnal propera

Opcions del filtre Simetria veïnal propera

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són habituals als filtres basats en GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi

Radi, en píxels, de la regió de píxels quadrats. L'amplada i l'alçada d'aquesta regió és de radi*2+1:

Parells

Podeu seleccionar 1 o 2 parells: el nombre més alt conserva les característiques més fines.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.7.4. Exemple

Esquerra: original..............Dreta: filtre aplicat