7.6. Fixa la capa

If you have created a floating selection, a temporary layer, called a «floating layer» or «floating selection», is added to the layer stack. As long as the floating layer persists, you can work only on it. To work on the rest of the image, you must «anchor» the floating layer to the former active layer with the Anchor layer command. If the image does not contain a floating selection, this menu entry is disabled.

[Nota] Nota

Si hi ha una eina de selecció activa, la busca del ratolí es mostra amb una icona en forma d'àncora quan esteu fora de la selecció.

7.6.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesFixa la capa,

  • o utilitzant la tecla de drecera Ctrl+H.

7.6.2. Formes alternatives de fixar una selecció flotant

Remeteu-vos a Secció 4.5.3, «Ancorar la selecció flotant»