7.6. Fixa la capa

Si heu creat una selecció flotant, una capa temporal anomenada «capa flotant» o «selecció flotant» s'afegeix a la pila de capes. Només podreu treballar en la capa flotant mentre hi sigui. Per a treballar amb la resta de la imatge, heu de «fixar» la capa flotant activa antiga amb l'ordre Fixa la capa. Si la imatge no conté una selecció flotant, és que l'entrada del menú està desactivada.

[Nota] Nota

Si hi ha una eina de selecció activa, la busca del ratolí es mostra amb una icona en forma d'àncora quan esteu fora de la selecció.

7.6.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesFixa la capa,

  • o utilitzant la tecla de drecera Ctrl+H.

7.6.2. Formes alternatives de fixar una selecció flotant

Remeteu-vos a Secció 4.5.3, «Ancorar la selecció flotant»