7.6. Fixa la capa

Si creeu una selecció flotant, s'afegeix una capa temporal anomenada capa flotant o selecció flotant, a la pila de capes. Mentre estigui la capa flotant, només podeu treballar sobre ella. Per treballar amb la resta de la imatge, heu de fixar la capa flotant a l'activa anterior amb l'ordre Fixa la capa. Si la imatge no conté una selecció flotant, el menú queda inhabilitat i gris clar.

[Nota] Nota

Si hi ha una eina de selecció activa, la busca del ratolí es mostra amb una icona en forma d'àncora quan esteu fora de la selecció.

7.6.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquest ordre des del menú de la imatge CapesFixa la capa,

  • o utilitzant la tecla de drecera Ctrl+H.

7.6.2. Formes alternatives de fixar una selecció flotant

Hi ha més formes de fixar una selecció flotant:

  • Podeu fixar una selecció flotant a la capa actual que genera la selecció fent clic a qualsevol part de la imatge excepte a la selecció flotant.

  • També podeu fixar la selecció flotant a la capa actual fent clic al botó de l'àncora Anchor the floating Layer del Quadre de diàleg de capes.

  • Si creeu una Capa nova mentre que hi ha una selecció flotant, aquesta es fixa a la nova capa creada.