7.6. Fixa la capa

Si creeu una selecció flotant, s'afegeix una capa temporal anomenada «capa flotant» o «selecció flotant», a la pila de capes. Mentre estigui la capa flotant, només podeu treballar sobre ella. Per treballar amb la resta de la imatge, heu de «fixar» la capa flotant a l'activa anterior amb l'ordre Fixa la capa. Si la imatge no conté una selecció flotant, el menú queda inhabilitat i gris clar.

[Nota] Nota

Si hi ha una eina de selecció activa, la busca del ratolí es mostra amb una icona en forma d'àncora quan esteu fora de la selecció.

7.6.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú de la imatge CapesFixa la capa,

  • o utilitzant la tecla de drecera Ctrl+H.

7.6.2. Formes alternatives de fixar una selecció flotant

Remeteu-vos a Secció 4.5.3, «Ancorar la selecció flotant»