4.5. Gira

Figura 14.128. Eina gira en la caixa d'eines

Eina gira en la caixa d'eines

4.5.1. Visió general

This tool is used to rotate the active layer, a selection or a path. When you click on the image or the selection with this tool a Rotation adjustment dialog is opened. There, you can set the rotation axis, marked with a point, and the rotation angle. You can do the same by dragging the mouse pointer on the image or the rotation point.

4.5.2. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina Gira de diferents maneres:

  • des de la barra del menú imatge EinesEines de transformacióGira,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+R.

4.5.3. Tecles de control (per defecte)

Ctrl

Mantenint premuda la tecla Ctrl, la rotació es farà en múltiples de 15 graus.

4.5.4. Opcions

Figura 14.129. Opcions de l'eina gira

Opcions de l'eina gira

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transform; Direction, Interpolation; Clipping; Show image preview; Guides
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

Direcció de transformació

The Transform Direction sets which way or direction a layer is rotated. The Normal mode will rotate the layer as one might expect. If a layer is rotated 10 degrees to the right, then the layer will be rendered as such. This behavior is contrary to Corrective rotation.

El gir correctiu s'utilitza principalment per corregir les imatges que no són rectes. Si la imatge està 13 graus torta, llavors millor no girar-la per aquest angle. Amb el Gir Correctiu podeu girar visualment i alinear la capa amb la imatge. Com que la transformació és reversible, o fer-se a la inversa, la imatge girarà amb prou angle per a corregir l'error.

15 Degrees (Shift)

15 Degrees (Shift) will constrain the rotation to angles divisible by 15 degrees.

4.5.5. The Rotation adjustment dialog

Figura 14.130. The Rotation adjustment dialog

The Rotation adjustment dialog

Angle

Podeu definir el gir de l'angle, de -180° a +180°, en total 360°.

Centra X/Y

Aquesta opció permet ajustar la posició del centre de gir, marcat per una creu dins un cercle en la imatge. Fer clic i arrossegar en aquest punt, permet moure el centre fins i tot fora de la imatge. Per defecte, la unitat de mesura és el píxel, però podeu canviar-la mitjançant la llista desplegable.

Figura 14.131. El centre de gir

El centre de gir

La capa que gira al voltant del centre de rotació fora de la imatge


Readjust button

With this button, new in GIMP-2.10.10, you can readjust transform handles based on the current zoom level.

[Nota] Nota

Podeu girar les capes amb CapaTransformaGir arbitrari...