4.5. Gira

Figura 14.130. Eina gira en la caixa d'eines

Eina gira en la caixa d'eines

4.5.1. Visió general

Aquesta eina s'utilitza per girar la capa activa, una selecció o un camí. En fer clic a la imatge o a la selecció, apareixerà una finestra d'Informació de rotació, on podreu establir l'eix de rotació, marcat amb un punt, i l'angle de rotació. Podeu fer el mateix arrossegant el punter a sobre la imatge o al punt de rotació.

4.5.2. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina Gira de diferents maneres:

  • des de la barra del menú imatge EinesEines de transformacióGira,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+R.

4.5.3. Tecles de control (per defecte)

Ctrl

Mantenint premuda la tecla Ctrl, la rotació es farà en múltiples de 15 graus.

4.5.4. Opcions

Figura 14.131. Opcions de l'eina gira

Opcions de l'eina gira

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transformació; Direcció; Interpolació; Retallat; Previsualització; Guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

Direcció de transformació

La Direcció de Transformació estableix com girarà la capa. El mode Normal gira la capa tal com s'espera. Si la capa gira 10 graus cap a la dreta, llavors es mostrarà així. Aquest mode és l'oposat al gir Correctiu.

El gir correctiu s'utilitza principalment per corregir les imatges que no són rectes. Si la imatge està 13 graus torta, llavors millor no girar-la per aquest angle. Amb el Gir Correctiu podeu girar visualment i alinear la capa amb la imatge. Com que la transformació és reversible, o fer-se a la inversa, la imatge girarà amb prou angle per a corregir l'error.

Restriccions

15 Graus (Ctrl) restringeix el gir a angles divisibles en 15 graus.

4.5.5. Finestra de la informació de la rotació

Figura 14.132. Finestra de diàleg de la informació de la rotació

Finestra de diàleg de la informació de la rotació

Angle

Podeu definir el gir de l'angle, de -180° a +180°, en total 360°.

Centra X/Y

Aquesta opció permet ajustar la posició del centre de gir, marcat per una creu dins un cercle en la imatge. Fer clic i arrossegar en aquest punt, permet moure el centre fins i tot fora de la imatge. Per defecte, la unitat de mesura és el píxel, però podeu canviar-la mitjançant la llista desplegable.

Figura 14.133. El centre de gir

El centre de gir

La capa que gira al voltant del centre de rotació fora de la imatge


[Nota] Nota

Podeu girar les capes amb CapaTransformaGir arbitrari...