5.5. Distorsió de les lents

5.5.1. Visió general

Figura 17.53. Exemple del filtre Distorsió de les lents

Exemple del filtre Distorsió de les lents

Imatge original

Exemple del filtre Distorsió de les lents

Aplicació del filtre Distorsió de les lents


Aquest filtre us permet simular però també corregir les distorsions provocades per les lents de les càmeres.

5.5.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDistorsió de les lents....

5.5.3. Opcions

Figura 17.54. Opcions del filtre Distorsió de les lents

Opcions del filtre Distorsió de les lents

L'interval permès per a totes les opcions va de -100.0 a 100.0.

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Principal

La quantitat de correcció esfèrica per introduir. Els valors positius fan la imatge convexa mentre que els negatius la fan còncava. L'efecte global és similar a embolcallar la imatge dins o fora d'una esfera.

Figura 17.55. Exemple resultant de l'opció principal

Exemple resultant de l'opció principal

-100.0

Exemple resultant de l'opció principal

0.0

Exemple resultant de l'opció principal

+100.0


Vora

Especifica el grau de correcció esfèrica addicional en les vores de la imatge.

Figura 17.56. Exemple resultant de l'opció Vora (principal fixat a 50.0)

Exemple resultant de l'opció Vora (principal fixat a 50.0)

-60.0

Exemple resultant de l'opció Vora (principal fixat a 50.0)

0.0

Exemple resultant de l'opció Vora (principal fixat a 50.0)

+60.0


Zoom

Especifica el grau d'ampliació o reducció de la imatge resultant.

Figura 17.57. Exemple resultant de l'opció Zoom

Exemple resultant de l'opció Zoom

-100.0

Exemple resultant de l'opció Zoom

0.0

Exemple resultant de l'opció Zoom

+100.0


Lluminositat

Grau de l'efecte vinyeta: la claredat de la imatge creix/decreix a causa de la curvatura de la lent que produeix una absorció diferent de la llum.

Les opcions Principal o Vora han de ser diferents de zero perquè aquesta opció produeixi resultats notables.

Figura 17.58. Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

-25.0

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

0.0

Exemple per a l'opció Lluminositat (principal fixat a 75.0)

+25.0


Shift X, Shift Y

Aquestes dues opcions especifiquen el desplaçament de la imatge produït per lents mal centrades.

Com l'anterior, aquesta opció produeix resultats visibles només si les opcions Principal o Vora són diferents de zero.

Figura 17.59. Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

-100.0

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

0.0

Example result of Shift X option (Main set to 70.0)

+100.0


Use the selection as input, Use the entire layer as input

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Secció 2, “Característiques comunes”.